Τι είναι το Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test ;

Το Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test (MET) αποτελεί εξέταση για άτομα που επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική σε επίπεδα Α2-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Πληροφορίες Για Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test :

Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Το MET αποτελεί ασφαλή (secure) εξέταση και διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένους επίσημους εξεταστές. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Τι αναγνώριση έχει το Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test  ;

Το MET είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτών των επιπέδων.

Δομή Για Το Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test  :

Το Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test εξετάζει κατανόηση προφορικού λόγου, γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις διακριτές ενότητες: κατανόηση προφορικού λόγου (listening), κατανόηση γραπτού λόγου και γραμματική (reading and grammar) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων MET:

ΕνότηταΧρόνοςΠεριγραφή# ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)περ. 45 λεπτάΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης συνομιλιών και ομιλιών σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.60
Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading and Grammar)90 λεπτάΓραμματική
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν ποικιλία γραμματικών δομών του γραπτού λόγου.
25
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Ερωτήσεις που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης ποικίλων κειμένων σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.
50
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
(Speaking)
έως 15 λεπτάΔομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή που περιλαμβάνει πέντε διακριτές  δραστηριότητες σε διάφορα θέματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν πληροφορίες σχετικά με μία εικόνα και τους εαυτούς τους, να εκφράσουν τεκμηριωμένη άποψη και να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης.

Συγκεκριμένα:

  • Δραστηριότητα 1: Ο υποψήφιος περιγράφει μια εικόνα.
  • Δραστηριότητα 2: Ο υποψήφιος παρουσιάζει μια προσωπική εμπειρία σε θέμα σχετικό με την εικόνα.
  • Δραστηριότητα 3: Ο υποψήφιος εκφράζει τεκμηριωμένη άποψη σε θέμα σχετικό με την εικόνα.
  • Δραστηριότητα 4: Ο υποψήφιος παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης.
  • Δραστηριότητα 5: Ο υποψήφιος εκφράζει άποψη σε νέο θέμα και προσπαθεί να πείσει τον εξεταστή να συμφωνήσει.
5 δραστηριότητες

Πρακτικές Πληροφορίες Για Το Πτυχίο Αγγλικών ECPE :

Πτυχίο Αγγλικών Michigan English Test

Σχόλια για την εξέταση του ΜΕΤ :

  • Τα δύο πρώτα μέρη (Listening και Reading and Grammar) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τρίτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) και στα κείμενα της ενότητας Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) παρουσιάζονται περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας σε περιβάλλον Αμερικανικής Αγγλικής.
  • Το επίπεδο γνώσης λεξιλογίου αξιολογείται μέσω των ενοτήτων Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) και Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading).
  • Υλικό για Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Οι εξετάσεις MET διεξάγονται στην Ελλάδα μία φορά το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός Αυγούστου). Οι εξετάσεις MYLE διεξάγονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν αιτήματος σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Ακολουθούν οι ημερομηνίες, εξέταστρα και περίοδοι εγγραφών για τις ερχόμενες εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE και MET οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση:

2018
EξέτασηΗμερομηνίαEξέταστραΠερίοδος εγγραφών
ECCE8 Δεκεμβρίου 2018160€5/9 – 15/10/2018
ECPE9 Δεκεμβρίου 2018180€5/9 – 15/10/2018
METΔείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις.140€4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
MYLE BronzeSilverGold10 Νοεμβρίου 201860€5/9 – 1/10/2018
2019
EξέτασηΗμερομηνίαEξέταστραΠερίοδος εγγραφών
ECCE18 Μαΐου 2019ΤΒΑΤΒΑ
ECPE19 Μαΐου 2019ΤΒΑΤΒΑ
METΔείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις.ΤΒΑ4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
MYLE BronzeSilverGoldΤΒΑΤΒΑΤΒΑ

Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να αιτηθούν ειδικές εξεταστικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις MYLE σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης χρόνου τουλάχιστον 6 εβδομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις ECCE, ECPE και MET διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go!;

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα  ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών  που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα