Τι είναι το Πτυχίο Αγγλικών C2 Proficiency ;

Το Πτυχίο Αγγλικών C2 Proficiency γνωστό και ως Cambridge English: Proficiency (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Από την εμφάνισή της το 1913, η εξέταση έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές με πιο πρόσφατη την αλλαγή του 2013. Οι αλλαγές βασίστηκαν στα αποτελέσματα εκτενών ερευνών πάνω στη γλωσσική αξιολόγηση της Αγγλικής και  έδωσαν τη δυνατότητα στην εξέταση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στη γλωσσική διδασκαλία και αξιολόγηση ενώ διασφάλισαν ότι το τεστ παραμένει αξιόπιστο, συναφές και φιλικό στη χρήση για τον υποψήφιο.

Πληροφορίες Για Πτυχίο Αγγλικών C2 Proficiency :

ο C2 Proficiency (CPE) αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το C2 Proficiency (CPE) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

  • να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
  • να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
  • να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών
  • να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το C2 Proficiency (CPE) είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2.

Το C2 Proficiency (CPE) γίνεται αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.

Δομή και Περιεχόμενο C2 Proficiency :

ΕνότηταΔιάρκειαΠεριγραφήΑριθμός ερωτήσεων/θεμάτων/μερών
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English)
1 ώρα και 30 λεπτάΜέρος 1
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως λεξιλόγιο)

Ένα σύντομο κείμενο με κενά που ακολουθείται από οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια λέξη ή φράση από τέσσερες επιλογές και να συμπληρώσουν κάθε κενό.
8 ερωτήσεις
Μέρος 2
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως γραμματική)

Ένα προσαρμοσμένο κείμενο cloze με οκτώ κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη μία ορθή λέξη για να συμπληρώσουν κάθε κενό.
8 ερωτήσεις
Μέρος 3
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως προσφύματα)

Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη. Δίπλα στο κείμενο παρατίθενται οι ρίζες των λέξεων που λείπουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να σχηματίσουν  τις  λέξεις που λείπουν.
8 ερωτήσεις
Μέρος 4
(Χρήση της Αγγλικής)

Έξι διακριτές ερωτήσεις  με μία «εισαγωγική» πρόταση η κάθε μία που ακολουθείται από μία λέξη- κλειδί και μία πρόταση-απάντηση με ένα κενό. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την πρόταση-απάντηση με 3–8 λέξεις, ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την «εισαγωγική» πρόταση.
6 ερωτήσεις
Μέρος 5
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (700-750 λέξεις)  που ακολουθείται από έξι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις επιλογές.
6 ερωτήσεις
Μέρος 6
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή παράγραφο για κάθε κενό.
7 ερωτήσεις
Μέρος 7
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) που ακολουθείται από ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης.  Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.
10 ερωτήσεις
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)
1 ώρα και 30 λεπτάΘέμα 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να συνοψίσουν σε μία έκθεση τις κύριες ιδέες δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων έκαστο.
1 θέμα (240-280 λέξεις)
Θέματα 2-5
Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ ενός από πέντε θεμάτων, το κάθε ένα όχι ανωτέρω των 70 λέξεων. Εάν επιλέξουν ένα από τα θέματα 2-4, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική.  Εάν επιλέξουν το θέμα 5, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχουν διαβάσει.
1 θέμα (280-320 λέξεις)
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
περίπου 40 λεπτάΜέρος 1
Τέσσερες σύντομες ηχογραφήσεις που δεν συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου ενός λεπτού η κάθε μία. Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν είτε μονόλογους  είτε συνομιλίες μεταξύ ομιλητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ηχογράφηση. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).
6 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (μεμονωμένες λέξεις ή ονοματικές φράσεις) ώστε να συμπληρώσουν κάθε κενό.
9 ερωτήσεις
Μέρος 3
Μία ηχογράφηση που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ ομιλητών διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι μονόλογοι που συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 35 δευτερόλεπτα έκαστος. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε δύο ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις πέντε ορθές.
10 ερωτήσεις
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)
16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίωνΜέρος 1
Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προφορικές ερωτήσεις).
3 μέρη
Μέρος 2
Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους με γραπτά και προφορικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε άσκηση λήψης απόφασης (decision-making task).
Μέρος 3
Ατομική, εκτεταμένη παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την ατομική παραγωγή λόγου. Δίνεται σε κάθε υποψήφιο μια γραπτή ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Ο εξεταστής καθοδηγεί συζήτηση για να εξερευνήσει περαιτέρω τα θέματα της ατομικής παραγωγής λόγου.

C2 Proficiency (CPE)

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα  ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών  που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα