Τι είναι το Πτυχίο Αγγλικών A2 Flyers ;

Το Πτυχίο Αγγλικών A2 Flyers αποτελεί εξέταση του Cambridge English: Young Learners. Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners, γνωστές και ως Young Learners English (YLE), αξιολογούν τις επιδόσεις παιδιών 7–12 ετών στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

Πληροφορίες Για Πτυχίο Αγγλικών A2 Flyers :

Γνωστή και ως YLE Flyers, η εξέταση A2 Flyers είναι η ανώτερη από τις τρεις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners  που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών.

Καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και οδεύουν προς την απόκτηση του πιστοποιητικού A2 Flyers, κατακτούν επίπεδο γνώσης που τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις A2 Key (KET) for Schools ή Β1 Preliminary (PET) for Schools  – που με τη σειρά τους οδηγούν σε πιστοποιητικά γλωσσομάθειας διεθνούς κύρους τα οποία γίνονται αποδεκτά σε εργασιακά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα

Δομή Για Το  Πτυχίο Αγγλικών A2 Flyers :

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, υφίστανται αλλαγές στις εξετάσεις YLE Flyers. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι αλλαγές έχουν σημειωθεί με έντονη γραμματοσειρά για το πτυχίο αγγλικών A2 Flyers.

ΕνότηταΔιάρκειαΠεριγραφήΑριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Περίπου 25 λεπτάΜέρος 1
Μία μεγάλη εικόνα η οποία απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάνω και κάτω από την εικόνα υπάρχουν ορισμένα ονόματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικα και ένα παιδί και να υπογραμμίσουν το κάθε όνομα που θα αντιστοιχεί στο σωστό άτομο που απεικονίζεται στη μεγάλη εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Τρεις σύντομοι διάλογοι ανάμεσα σε δύο συνομιλητές. Δίνεται μια φόρμα ή μια σελίδα από ένα σημειωματάριο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν το μαγνητοφωνημένο απόσπασμα και να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει ή τον αριθμό σε κάθε κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Δύο ομάδες εικόνων. Στα αριστερά υπάρχουν ορισμένες εικόνες με ανθρώπους και με τα ονόματά τους, ή άλλες τοποθεσίες με τις ονομασίες τους ή αντικείμενα. Στα δεξιά υπάρχει μια ομάδα  εικόνων οποίες συνοδεύονται από γράμματα όχι από λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο άτομα και να αντιστοιχήσουν καθεμία από τις εικόνες στα δεξιά  με την αντίστοιχη εικόνα που φέρει ονομασία στα αριστερά.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι διάλογοι. Υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες για κάθε διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια  εικόνα δείχνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση και να επιλέξουν το κουτί που βρίσκεται από κάτω της.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια μεγάλη εικόνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να χρωματίσουν τα διάφορα αντικείμενα στην εικόνα χρησιμοποιώντας το χρώμα που ακούν στο διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γράψουν μία λέξη ως μέρος του διαλόγου.
5 ερωτήσεις

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) & Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)

40 λεπτάΜέρος 1
Δεκαπέντε (15) λέξεις και δέκα (10) ορισμοί (προτάσεις που περιγράφουν ή εξηγούν δέκα από τις δεκαπέντε λέξεις). Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν τις σωστές λέξεις δίπλα σε κάθε ορισμό.
10 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια μεγάλη εικόνα και επτά προτάσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ορισμένες από τις προτάσεις περιγράφουν την εικόνα σωστά άλλες όχι. Εάν η πρόταση είναι σωστή και αληθής τότε οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ΄ναι΄ δίπλα της. Αν δεν είναι σωστές πρέπει να γράψουν ΄όχι΄.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο άτομα. Ό,τι περιγράφει ο πρώτος ομιλητής είναι καταγεγραμμένο στη φόρμα απαντήσεων και υπάρχουν κενά για τις απαντήσεις του δεύτερου ομιλητή. Για κάθε κενό, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από λίστα (A–H). Οι επιλογές απαντήσεων εμφανίζονται πριν από το κείμενο.  
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Κάθε κενό αντιπροσωπεύει μια λέξη που λείπει (ένα ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα). Δίπλα στο κείμενο υπάρχει ένα κουτί που περιέχει λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν τη σωστή λέξη από το κουτί για κάθε κενό που υπάρχει και να την αντιγράψουν σε αυτό. Για την τελευταία ερώτηση, οι υποψήφιοι  πρέπει να διαλέξουν τον καλύτερο τίτλο για το κείμενο επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις πιθανούς τίτλους.
10 ερωτήσεις
Μέρος 5
Υπάρχει μια ιστορία και επτά προτάσεις για αυτή. Κάθε πρόταση έχει ένα κενό το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν χρησιμοποιώντας μία, δύο, τρεις ή τέσσερις λέξεις.
7 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Δίπλα στην κάθε λέξη που λείπει υπάρχουν τρεις πιθανές λέξεις ως απαντήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια απάντηση είναι η σωστή και να αντιγράψουν τη λέξη στο κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 7
Τρεις εικόνες που παρουσιάζουν μια ιστορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν σχετικά με αυτή την ιστορία χρησιμοποιώντας 20 ή περισσότερες λέξεις. 
1 ερώτηση

Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

7-9 λεπτάΜέρος 1
Ο εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο το όνομα, το επώνυμο και την ηλικία του. Ο εξεταστής δείχνει στο υποψήφιο την εικόνα Find the Differences στο φυλλάδιο του υποψήφιου. Αρχικά, ο εξεταστής δείχνει και το δικό του φυλλάδιο αλλά κατόπιν ενθαρρύνει τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει μόνο το φυλλάδιό του. Ο εξεταστής κατόπιν κάνει σχόλια για τη δική του εικόνα και ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει κάνοντας σχόλια τα οποία δείχνουν πώς η δική του εικόνα διαφέρει, π.χ. (εξεταστής) «In my picture, the man is pointing at a cloud on the map» και (υποψήφιος) «In my picture, he’s pointing at the sun».
4 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δείχνει στο υποψήφιο τα κείμενα στο φυλλάδιό του. Αρχικά, ο εξεταστής δείχνει τα κείμενα και στο δικό του φυλλάδιο αλλά κατόπιν ενθαρρύνει τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει μόνο το φυλλάδιό του. Ο εξεταστής πρώτα κάνει στον υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που έχει, π.χ. «What’s the name of Robert’s favourite restaurant?» και ο υποψήφιος απαντά. Κατόπιν ο υποψήφιος κάνει ερωτήσεις στον εξεταστή, π.χ. « What’s the name of Sarah’s favourite restaurant?» και ο εξεταστής απαντά.
Μέρος 3
Ο εξεταστής λέει στον υποψήφιο το όνομα της ιστορίας και περιγράφει την πρώτη εικόνα, π.χ. «These pictures tell a story. It’s called “The Brave Teacher”. Just look at the pictures first. (παύση) Nick and Anna are looking out of the classroom window. The teacher isn’t happy because they’re not doing their work». Κατόπιν, ο εξεταστής ζητάει από τον υποψήφιο να συνεχίσει την ιστορία. Ο τίτλος της ιστορίας και το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα/τα ονόματα των κεντρικών χαρακτήρων εμφανίζονται με τις εικόνες στο εξεταστικό φυλλάδιο του υποψήφιου.
Μέρος 4
Ο εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο σχετικά με ένα θέμα, π.χ. « Now let’s talk about some different months of the year. What’s the best month at school?»   

A2 Flyers

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα  ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών  που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα