Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

UCLAN

Από τι αποτελείται η εξέταση UCLAN;

uclanΑποτελείται από Προφορική, Ακουστική και Γραπτή εξέταση
· Το Listening ακούγεται 2 φορές.
· Η βαθμολογία όλων των parts (Oral, Listening, Written) συμψηφίζεται.

Ποια είναι η βάση επιτυχίας;

Η βάση είναι το 55%.

Πόσο κοστίζει η εξέταση UCLAN;

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ C2 195 €

Σε ποιον απευθύνονται τα πτυχία UCLAN;

Είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν την άριστη γνώση της Αγγλικής και ν' αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας

UCLAN C2 Proficiency
Επάρκεια Διδασκαλίας στην Αγγλική
Proficiency University of Central Lancashire

Το Υπουργείο Παιδείας Χορηγεί Επάρκεια Διδασκαλίας

Από τον Μάιο του 2008 οι κάτοχοι πιστοποιητικού C2 (Proficiency) του Πανεπιστημίου του Central Lancashire μπορούν πλέον να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.

Το ΥΠΕΠΘ, αναγνώρισε ότι το UCLAN είναι ισότιμο με τα λοιπά πανεπιστήμια των οποίων τα πιστοποιητικά C2 χορηγούσαν επάρκεια και προέβη στην επέκταση του θεσμού

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, επάρκεια μπορούν πλέον να αποκτήσουν όλα τα πιστοποιητικά C2 αποκλειστικά κρατικών πανεπιστημιακών φορέων, αναγνωρισμένων από το ΔΕΟΤΑΠ (πρωην ΔΙΚΑΤΣΑ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι σύμφωνα με το Common European Framework for Languages.

Στην κορυφή