Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Test of English as a Foreign Language - TOEFL ®

toefl-logo

TOEFL® iBT vs TOEFL® ITP

Παρόλο που το TOEFL® ITP αποτελεί ακαδημαϊκή αξιολόγηση και μετρά το επίπεδο γνώσης ακαδημαϊκών Αγγλικών (όπως το TOEFL® iBT ή pBT) δεν εξυπηρετεί ίδιο σκοπό με το επίσημο TOEFL® τεστ και δε θα πρέπει να συγχέεται και να χρησιμοποιείται αντ' αυτού.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® ITP είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν αποστέλλονται σε τρίτους φορείς.

ETS-TOEFL-iBT-logo ETS-ITP

Στην κορυφή