Ελένη ΓερομουσταλάκηΚαθηγήτρια Αγγλικών & Γαλλικών

Γνώσεις Και Δεξιότητες :
  • Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
  • Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
  • Πιστοποιημένη Καθηγήτρια από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
Ειδικεύομαι Σε :
  • Καθηγήτρια Αγγλικών
  • Καθηγήτρια Γαλλικών
  • 16ετής πείρα στις πιστοποιήσεις αγγλικών και γαλλικών, στη διδασκαλία ειδικής ορολογίας διαφόρων ειδικοτήτων και στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η πολύχρονη πείρα μου στο χώρο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με κάνει να πιστεύω ότι ο κάθε μαθητής έχει έναν ξεχωριστό τρόπο να μαθαίνει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο η πολύ καλή γνώση του διδακτικού αντικειμένου που έχει να διδάξει.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να καταλαβαίνει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και τις γνωστικές δυνατότητες του κάθε μαθητή και να εφαρμόζει τις ανάλογες τεχνικές διδασκαλίας ώστε να κατακτήσει ο μαθητής πολλές δεξιότητες στην ξένη γλώσσα και πολιτισμό.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει διαρκώς να επιμορφώνεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, ώστε να εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους που θα τον βοηθήσουν στους στόχους του.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα