GRE Essentials

Θέλεις να σπουδάσεις σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης ή της Αμερικής ; Για να αυξήσεις τις πιθανότητες αποδοχής σου στο πρόγραμμα της επιλογής σας, θα πρέπει να πετύχεις υψηλά scores με ειδική και υπεύθυνη προετοιμασία. Ταχύρυθμο πρόγραμμα για σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία που θα σε οδηγήσουν σε υψηλά scores. Ετοιμάσου για τις εξετάσεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο και τελείωσε με απόλυτη επιτυχία τη προσπάθειά σου.

Τι είναι το GRE

Το Graduate Record Examination – General Test είναι ένα τεστ που δίνει στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψήφιων φοιτητών και η δυναμική τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι βαθμοί στο GRE αντιπροσωπεύουν ένα κοινό μέτρο με το οποίο συγκρίνονται φοιτητές που κατά τα άλλα έχουν αρκετά διαφορετικό υπόβαθρο (γνωστικό αντικείμενο σπουδών, Πανεπιστήμιο προπτυχιακών σπουδών, χώρα, μητρική γλώσσα κ.α.).

Ο μέσος όρος βαθμολογίας στις προπτυχιακές σπουδές και η επίδοση στο GRE αποτελούν τους δύο σημαντικότερους δείκτες που εξετάζουν τα Πανεπιστήμια για την επιλογή των φοιτητών που θα κάνουν δεκτούς.

Το GRE δημιουργήθηκε και διανέμεται από τον αμερικανικό οργανισμό Educational Testing Service (ETS).

Τι εξετάζει το GRE

Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται σε τρεις τομείς: Αναλυτική Ικανότητα, Λεκτική Ικανότητα και Ποσοτική Ικανότητα. Η εξέταση γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Η Δομή του GRE

Η εξέταση GRE γίνεται μέσω υπολογιστή, διαρκεί περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
ΜορφήΔιάρκειαΤομέας εξέτασης
Έκθεση45 λεπτάAnalysis of an Issue
Έκθεση30 λεπτάAnalysis of an Argument
Quantitative Section (Χρόνος: 70 λεπτά).
Περιλαμβάνει δύο τμήματα των 35 λεπτών το καθένα.
ΜορφήΕίδος Ερωτήσεων
20 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής
Quantitative Comparison Questions
Multiple Choice – Select One Answer
Multiple Choice – Select One or More Answers
Numeric Entry Questions
Verbal Reasoning Section (Χρόνος: 60 λεπτά)
Περιλαμβάνει 2 τμήματα των 30 λεπτών το καθένα.
ΜορφήΕίδος Ερωτήσεων
20 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής
Reading Comprehension
Text Completion
Sentence Equivalence

Analytical Writing Section: Εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο τύπους έκθεσης:

Analysis of an Issue: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.

Analysis of an Argument: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει κάποια επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

Quantitative Reasoning Section: Στο τμήμα αυτό αξιολογείται η επάρκεια στη γνώση και χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών. Περιλαμβάνονται 4 είδη ερωτήσεων:

Quantitative Comparisons: Στις ερωτήσεις αυτές ζητείται να συγκρίνει ο εξεταζόμενος δύο ποσότητες και να συμπεράνει αν είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες ή αν αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Multiple Choice – Select One Answer Choice: Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τη σωστή απάντηση από 5 επιλογές που του δίνονται.

Multiple Choice – Select One or More Answers Choices: Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις από μία λίστα επιλογών που του δίνονται.

Numeric Entry Questions: Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι πολλαπλών επιλογών, και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να υπολογίσει την απάντηση και να την συμπληρώσει στο χώρο που του δίνεται στην οθόνη.

Verbal Reasoning Section: Σε αυτό το τμήμα εξετάζεται η κατανόηση γραπτού λόγου καθώς και η γνώση γραμματικής και λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας, με 3 είδη ερωτήσεων:

Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων από τις προσφερόμενες πληροφορίες του. Τα κείμενα προέρχονται από τα πεδία των κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή φυσικών επιστημών.

Text Completion Questions: Οι ερωτήσεις αυτές εξετάζουν την ικανότητα του εξεταζόμενου να ερμηνεύει και να αξιολογεί σωστά τα κείμενα που διαβάζει. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν κενά σημαντικών λέξεων τα οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει βασιζόμενος στις υπόλοιπες πληροφορίες του κειμένου.

Sentence Equivalence Questions: Οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνουν μία πρόταση στην οποία υπάρχει ένα κενό, για το οποίο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει δύο λέξεις οι οποίες συμπληρώνουν σωστά την πρόταση, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούν δύο προτάσεις με το ίδιο νόημα.

Παρατηρήσεις:

Ένα επιπλέον Pretest Section (Verbal or Quantitative) μπορεί να ζητηθεί να απαντηθεί από τον εξεταζόμενο σε οποιαδήποτε σειρά μετά το Analytical Writing Section. Οι απαντήσεις στο section αυτό δεν βαθμολογούνται αλλά αξιολογούνται για πιθανή χρήση των ερωτήσεων αυτών σε επόμενα τεστ. Ο εξεταζόμενος δεν γνωρίζει ποιο από τα sections δεν βαθμολογείται και επομένως θα πρέπει να απαντήσει κανονικά σε όλα.

Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Συχνές ερωτήσεις

Το GRE είναι ένα Computer Adaptive Test – CAT. Adaptive σημαίνει ότι η δυσκολία των ερωτήσεων του δεύτερου τμήματος του Verbal Reasoning Section και του Quantitative Reasoning Section εξαρτώνται από το επίπεδο των απαντήσεων που θα δώσει ο εξεταζόμενος στις ερωτήσεις του πρώτου τμήματος. Οι ερωτήσεις του δευτέρου τμήματος δεν είναι προκαθορισμένες αλλά επιλέγονται από το computer από μία μεγάλη τράπεζα ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις του εξεταζόμενου στο πρώτο τμήμα. Οι ερωτήσεις που επιλέγει το computer είναι διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας. Το τελικό σκορ υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων αλλά και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά.

Πρέπει να ξέρετε ότι:

Στη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος θα κληθεί να απαντήσει σε ένα επιπλέον section (verbal ή quantitative) το οποίο είναι πειραματικό και δεν θα βαθμολογηθεί. Στον εξεταζόμενο δεν είναι γνωστό ποιο section δεν θα βαθμολογηθεί, οπότε πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικός με όλα.

Εξετάσεις για το GRE γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 3-4 ημέρες την εβδομάδα.

Αθήνα
Prof Cervices Ctre, 5thh FL
Computer Lab
Λαγουμιτσή 24
17671 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9246623

Θεσσαλονίκη
US Educational Fountation
Βενιζέλου 4
3ος ‘Οροφος
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 242904

Προφορικά στο τηλέφωνο 0031 320 239 540 στην Ολλανδία. Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.
Μέσω Internet.

Αν και οι εξετάσεις γίνονται καθημερινά και θεωρητικά έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ακόμα και δύο μέρες πριν την εξέταση, είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.

Τα επίσημα αποτελέσματά σας θα αποσταλλούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν 10-15 μέρες μετά την εξέτασή σας, κι επομένως το πιο λογικό είναι να αναζητήσετε μια «ασφαλή» ημερομηνία εξέτασης με σημείο αναφοράς σας την καταληκτική ημερομηνία που ορίζουν τα Πανεπιστήμια για την παραλαβή των σκορ – υπολογίζοντας κάποιες μέρες επιπλέον για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

Τα σκορ δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative section είναι το 170 και ο χαμηλότερος είναι το 130. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.

Τα Πανεπιστήμια ορίζουν συνήθως τα ελάχιστα σκορ του GRE που χρειάζεται να επιτύχουν οι υποψήφιοι φοιτητές προκειμένου να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής. Επικοινωνήστε λοιπόν με τα Πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν το νωρίτερο δυνατόν για να μάθετε ποια είναι η «βάση» και η προθεσμία σας ώστε να αποστείλετε την αίτησή σας και τα σκορ.

Συνήθως για την επιλογή των φοιτητών απαιτούνται υψηλότερα σκορ από τα ελάχιστα που ορίζονται από τα πανεπιστήμια.

Ανεπίσημα αποτελέσματα μπορούν να λάβουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται από το Educational Testing Service στα Πανεπιστήμια της επιλογής του σε 10-15 μέρες μετά την εξέταση.

Κατά τη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος μπορεί να δηλώσει την αποστολή των επίσημων αποτελεσμάτων έως και σε τέσσερα πανεπιστήμια χωρίς επιπλέον κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε αποφασίσει από πριν τα πανεπιστήμια της επιλογής σας.Μετά το τεστ, μπορείτε να ζητήσετε να σταλούν τα αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστήμια αλλά με επιπλέον κόστος 25$ ανά πανεπιστήμιο.

Μόνο μια φορά μέσα σε 30 ημέρες και μέχρι 5 φορές μέσα σε περίοδο 12 μηνών.

Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας καθώς επίσης και η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να γίνει το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την εξέταση (μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξέτασης και της ημερομηνίας του αιτήματος).

Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας κοστίζει επιπλέον $50. Εάν ακυρώσετε την εξέταση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία του test, θα σας επιστραφούν τα μισά εξέταστρα.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα!