GMAT Essentials

Θέλεις να σπουδάσεις σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης ή της Αμερικής ; Για να αυξήσεις τις πιθανότητες αποδοχής σου στο πρόγραμμα της επιλογής σας, θα πρέπει να πετύχεις υψηλά scores με ειδική και υπεύθυνη προετοιμασία. Ταχύρυθμο πρόγραμμα για σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία που θα σε οδηγήσουν σε υψηλά scores. Ετοιμάσου για τις εξετάσεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο και τελειώσε με απόλυτη επιτυχία τη προσπάθειά σου.

Τι είναι το GMAT

Το GMAT είναι η εξέταση αξιολόγησης την οποία χρησιμοποιούν πάνω από 1.500 Business Schools σε όλο τον κόσμο προκειμένου να επιλέξουν φοιτητές σε MBA και άλλα Management Programs.

Τα Business Schools δέχονται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, ακαδημαϊκή κατάρτιση και επίπεδα εργασιακής εμπειρίας. Το GMAT Test προσφέρει στους υπεύθυνους των επιτροπών αξιολόγησης μία συνεπή και αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων πάνω από όλες τις παραπάνω μεταβλητές των αιτήσεων. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα scores είναι πλήρως συγκρίσιμα για όλους τους υποψηφίους.

Τι εξετάζει το GMAT

Το Gmat είναι μία τυποποιημένη εξέταση στην αγγλική γλώσσα, σχεδιασμένη να μετρήσει λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες του γραπτού λόγου, τις οποίες έχουν αναπτύξει οι υποψήφιοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Δεν υπολογίζει γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, επαγγελματικές δεξιότητες ή γνώσεις σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά γενικότερες δεξιότητες λογικής και κριτικής αντίληψης.

Η Δομή του GMAT

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή (CAT- Computer Adaptive Test), διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Section (Χρόνος: 60 λεπτά)
ΜορφήΔιάρκειαΤομέας εξέτασης
Έκθεση30 λεπτάAnalysis of an Issue
12 Ερωτήσεις30 λεπτάIntegrated Reasoning
Quantitative Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
ΜορφήΕίδος Ερωτήσεων
37 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής
Problem Solving
Data Sufficiency
Verbal Reasoning Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
ΜορφήΕίδος Ερωτήσεων
41 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής
Reading Comprehension
Critical Reasoning
Sentence Correction

Analytical Writing Assessment: Βασικός σκοπός είναι να εξεταστεί η ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης.

Analysis of an Argument: Ζητά από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

Integrated Reasoning: Ζητά από τον εξεταζόμενο να ερμηνεύσει και να συνθέσει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και διαφορετικές μορφές, έτσι ώστε να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα.

Quantitative Section: Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για συλλογισμούς αναφορικά με μεγέθη και ποσότητες, η λύση προβλημάτων και η ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι δύο τύπων:

Problem Solving: Αυτές οι ερωτήσεις του GMAT αξιολογούν την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με την εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών.

Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το πρόβλημα και να καθορίσει, αν τα δεδομένα που έχει επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.

Verbal Section: Σε αυτό το τμήμα του GMAT εξετάζεται η κατανόηση και χρήση του γραπτού λόγου καθώς και η ικανότητα συλλογισμού, με 3 είδη ερωτήσεων. Και εδώ, βασικός στόχος δεν είναι η εξέταση της επάρκειας στη χρήση της γλώσσας, αλλά προφανώς ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το ύφος επιστημονικών κυρίως κειμένων.

Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα, έκτασης περίπου 350 λέξεων, αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών, φυσικών ή βιολογικών επιστημών και σε θέματα επιχειρήσεων (οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing).

Critical Reasoning Questions: Αξιολογείται η κριτική ικανότητα. Απαιτείται να αναλυθεί η συλλογιστική που βρίκεται πίσω από τα παρουσιαζόμενα επιχειρήματα.

Sentence-correction Questions: Ζητά από τον εξεταζόμενο να διορθώσει προτάσεις που έχουν λάθη ή ανεπάρκειες.

Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Συχνές ερωτήσεις

Το GMAT είναι ένα Computer Adaptive Test – CAT. Adaptive σημαίνει ότι οι ερωτήσεις της εξέτασης δεν είναι προκαθορισμένες αλλά επιλέγονται από το computer από μία μεγάλη τράπεζα θεμάτων ανάλογα με τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. Οι ερωτήσεις που επιλέγει το computer είναι διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας. Το τεστ αρχίζει με μια ερώτηση μεσαίας δυσκολίας και ανάλογα με το εάν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος η επόμενη ερώτηση είναι μεγαλύτερης ή μικρότερης δυσκολίας αντίστοιχα. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων αλλά και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά.

Πρέπει να ξέρετε ότι:

Επειδή οι ερωτήσεις επιλέγονται διαδοχικά, δεν επιτρέπεται στον εξεταζόμενο να γυρίσει πίσω και να διορθώσει απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις.

Είναι σημαντικό λοιπόν να απαντηθούν σωστά οι πρώτες ερωτήσεις του τεστ, καθώς επίσης και να μην υπάρξουν αναπάντητες ερωτήσεις στο τέλος του τεστ.

Εξετάσεις για το GMAT γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 2-3 φορές κάθε εβδομάδα.

ΑΘΗΝΑ
Pearson Vue
Athens Tower B
4ος Όροφος
Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7717391, 7717390

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Infolab
Παπαναστασίου 66
54642 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 914191

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχετε μαζί σας διαβατήριο ή νέα ταυτότητα με Λατινικούς χαρακτήρες.

Μέσω Internet. Επισκεφθείτε το επίσημο site του GMAT.
Προφορικά στο τηλέφωνο 0044 161 855 7219 στην Αγγλία.
Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.

Αν και οι εξετάσεις διεξάγονται κάποιες ημέρες την εβδομάδα και θεωρητικά έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε μερικές ημέρες πριν την εξέταση, είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.

Τα επίσημα αποτελέσματά σας θα φτάσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν μέσα σε 20 μέρες μετά την εξέτασή σας, κι επομένως το πιο λογικό είναι να αναζητήσετε μια «ασφαλή» ημερομηνία εξέτασης με σημείο αναφοράς σας την καταληκτική ημερομηνία που ορίζουν τα Πανεπιστήμια για την παραλαβή της βαθμολογίας – υπολογίζοντας κάποιες μέρες επιπλέον για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

Τα σκορ δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative section είναι το 800 και ο χαμηλότερος είναι το 200. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.

Τα Πανεπιστήμια ορίζουν συνήθως τον ελάχιστο βαθμό του GMAT που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής. Επισκεφθείτε τα sites των Πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν για να μάθετε ποιές είναι οι απαιτήσεις τους καθώς και την προθεσμία αποστολής της αίτησης και της βαθμολογία σας.

Συνήθως για την επιλογή των φοιτητών απαιτούνται υψηλότερα σκορ από τα ελάχιστα που ορίζονται από τα πανεπιστήμια.

Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στον εξεταζόμενο αλλά και στα Πανεπιστήμια της επιλογής του μέσα σε 20 ημέρες μετά την εξέταση.

Κατά τη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος μπορεί να δηλώσει να αποσταλούν τα επίσημα αποτελέσματα, χωρίς επιπλέον κόστος, έως και σε πέντε πανεπιστήμια. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε αποφασίσει εκ των προτέρων τα πανεπιστήμια της επιλογής σας. Η λίστα των πανεπιστημίων και οι κωδικοί τους βρίσκονται στο επίσημο Bulletin του GMAT.

Μετά το τεστ, μπορείτε να ζητήσετε να αποσταλούν τα αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστήμια αλλά με επιπλέον κόστος $28 (συν ΦΠΑ) ανά πανεπιστήμιο.

Μια φορά μέσα σε 31 ημερολογιακές ημέρες και το πολύ 5 φορές μέσα σε ένα έτος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και η επίδοση σε δεύτερη εξέταση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα καλύτερη, υπάρχει όμως και μια πιθανότητα να είναι και χειρότερη, ιδιαίτερα αν δεν έχει μεσολαβήσει περαιτέρω προετοιμασία. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχετε δώσει περισσότερες από μια φορές το τεστ, το Pearson VUE θα στείλει στα πανεπιστήμια που έχετε επιλέξει τα αποτελέσματα των τριών πιο πρόσφατων εξετάσεων που συμμετείχατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Επομένως θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχετε το σκορ που επιθυμείτε απο την πρώτη φορά.

Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας καθώς επίσης και η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να γίνει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την εξέταση (μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξέτασης και της ημερομηνίας του αιτήματος).

Για την αλλαγή της ημερομηνίας, αφού αυτή γίνει μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον $50 (συν ΦΠΑ). Εάν ακυρώσετε την εξέταση μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα σας επιστραφούν $80.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα!