Σχετικά Με Αυτό Το E-Book  :

Το ebook SENIOR E GRAMMAR INDEX είναι ένα εγχειρίδιο της Αγγλικής Γραμματικής, ένα καλό σύνολο από σημειώσεις που σίγουρα θα σε βοηθήσει να ξαναθυμηθείς ότι έχεις ξεχάσει από τη γραμματική. Ένα αναλυτικό εγχειρίδιο αγγλικής γραμματικής για προχωρημένους. Το ebook senior E περιέχει πάρα πολλά παραδείγματα, ασκήσεις και προτάσεις γλωσσικών δραστηριοτήτων για την εμπέδωση των γραμματικών κανόνων και την επιτυχία στις εξετάσεις.