Σχετικά Με Αυτό Το E-Book  :

Το ebook SENIOR D GRAMMAR INDEX είναι ένα εγχειρίδιο της Αγγλικής Γραμματικής, ένα καλό σύνολο από σημειώσεις που σίγουρα θα σε βοηθήσει να ξαναθυμηθείς ότι έχεις ξεχάσει από τη γραμματική. Η συγκεκριμένη τάξη είναι η τάξη των επαναλήψεων έτσι ώστε να γίνει σωστή εμπέδωση και να καλυφθούν τυχόν κενά των προηγούμενων χρόνων τόσο στην γραμματική, όσο και στο λεξιλόγιο, ενώ το λεξιλόγιο και ο γραπτός και προφορικός λόγος εμπλουτίζονται περαιτέρω.