Σχετικά Με Αυτό Το E-Book  :

Το ebook SENIOR C GRAMMAR INDEX είναι ένα εγχειρίδιο της Αγγλικής Γραμματικής, ένα καλό σύνολο από σημειώσεις που σίγουρα θα σε βοηθήσει να ξαναθυμηθείς ότι έχεις ξεχάσει από τη γραμματική ή να ξεκινήσεις μαθαίνοντας την από την αρχή. Το γραμματικό επίπεδο C Senior είναι πιο απαιτητικό, καθώς καινούργιοι γραμματικοί κανόνες εμφανίζονται και το λεξιλόγιο είναι επίσης πιο δύσκολο. Με την ολοκλήρωση της C Senior οι μαθητές θα έχουν ήδη καλύψει όλα τα γραμματικά φαινόμενα και θα έχουν μια εκτεταμένη γνώση του λεξιλογίου, της γραφής εκθέσεων και συνομιλίας, καθώς επίσης και πολλών ιδιωματισμών της αγγλικής γλώσσας.