Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

PST - EDEXCEL EXAMS - Pearson Test of English General

edexcel-logo1

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για ναεπιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση. Το γραπτό μέρος αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής, ανάγνωσης και γραφής και βαθμολογείται από εξωτερικούς εξεταστές στη Μεγάλη Βρετανία. Η προφορική εξέταση διενεργείται από εκπαιδευμένους τοπικούς εξεταστές και αποστέλεται στη Μεγάλη Βρετανία για έλεγχο.

Τι σκοπεύουν να πετύχουν τα PTE General

Τα PTE General έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν και να επιβραβεύσουν την θετική και προοδευτική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα test έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν τους μαθητές και μπορούν να παρέχουν σχόλια για την απόδοσή τους σε σχολεία, γονείς και καθηγητές. Σε όλους τους υποψήφιους παρέχονται σχόλια για την απόδοσή τους.

Πόση μελέτη χρειάζεται για κάθε επίπεδο

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές προοδεύουν με διαφορετικούς ρυθμούς αλλά, σε γενικές γραμμές η μετάβαση από το επίπεδο 2 στο 3 αντιστοιχεί σε έναν χρόνο διδασκαλίας για πολλούς από τους υποψηφίους μας. Το επίπεδο 4 συχνά αντιπροσωπεύει 18 επιπρόσθετους μήνες μελέτης μετά το επίπεδο 3, όπως και η μετάβαση από το επίπεδο 4 στο 5.

Κάθε επίπεδο των PTE General αποτελεί μια συνεχιζόμενη αλληλένδετη και συνολική δομή γνώσεων και όχι μια απομονωμένη κατηγορία ασύνδετη με την προηγηθήσα εκμάθηση. Επομένως, καθώς οι υποψήφιοι εισέρχονται κάθε νέο επίπεδο των PTE General, είναι αυτονόητο ότι έχουν εξοικειωθεί και μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις επικοινωνιακές ασκήσεις, τις γλωσσικές δεξιότητες, το περιεχόμενο και τη δομή της γλώσσας για τα επίπεδα που προηγούνται του παρόντος επιπέδου εκμάθησης.

Για ποιες ηλικίες έχουν σχεδιαστεί τα PTE General

Τα PTE General είναι κατάλληλα για υποψηφίους όλων των ηλικιών με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία έχει υπερκαλύψει τις αναγκαίες γλωσσικές και θεματολογικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο.

Τι υλικό διδασκαλίας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των υποψηφίων

Τα είδη των ασκήσεων που οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν στις εξετάσεις είναι παρόμοια με αυτά που συμπεριλαμβάνονται στα περισσότερα σύγχρονα επικοινωνιακά αναγνωστικά βιβλία. Ειπλέον, οι θεματικές ενότητες που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα βιβλία είναι παρεμφερείς με αυτές που
Πότε μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι των PTE General

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των PTE General είναι κάθε Μάιο και Δεκέμβριο και διεξάγονται κυρίως μέρα Σάββατο.
Ποια είναι η βαθμολογία που αποδίδεται για κάθε επίπεδο

Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.
NEW FORMAT PTE General

Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τις παρακάτω αλλαγές που αφορούν σε όλα τα επίπεδα των εξετάσεών μας. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν από το Μάιο 2011.
- Listening Task, Section 2, Dictation: Οι λέξεις που θα πρέπει να γράψουν οι εξεταζόμενοι μετά από κάθε παύση δεν θα υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τις 6
- Listening Task, Section 3: Τα texts θα ακούγονται 2 φορές το καθένα
- Η θεματολογία θα είναι προσαρμοσμένη στις ηλικίες των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις μας
- Η βάση των εξετάσεων είναι περίπου 50% του συνολικού βαθμού της γραπτής και προφορικής εξέτασης

Στην κορυφή