Σχετικά Με Αυτό Το E-Book  :

Οι εξετάσεις σας αγχώνουν και οι μέρες πλησιάζουν; Συνήθως οι μαθητές αγχώνονται γενικά με τις εξετάσεις, χωρίς να σκεφτούν μερικά αντικειμενικά δεδομένα. Οπότε το άγχος φαίνεται να είναι η λέξη που περιγράφει καλύτερα την ψυχική εμπειρία των υποψήφιων για τις εξετάσεις.

Λένε πως η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Άραγε, πώς μπορούμε να κάνουμε σωστή επανάληψη που θα μας οδηγήσει σε καλά μαθησιακά αποτελέσματα, χωρίς να εξαντληθούμε από την κούραση; Μέρος της προσπάθειας των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι και η αναζήτηση τρόπων και υποδείξεων που θα βοηθήσουν στο να γράψει σωστά και με σύστημα, με στόχο πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Κανένας φυσικά δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι κατέχει “τις μαγικές συνταγές της επιτυχίας”. Ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται απόλυτα από τον κόπο και την προσπάθεια που καταβάλει για την προετοιμασία ο κάθε υποψήφιος. Απλώς θεωρούμε ότι είναι παράλληλα χρήσιμη και κάθε πρόταση που μπορεί να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας την περίοδο των  εξετάσεων, γι΄αυτό και σας προτείνουμε 12 συμβουλές και κάποια μυστικά για εκείνη την ώρα.