Michigan ECCE Writing – tips για επιτυχία στις εξετάσεις | Ekmathisi.edu.gr

Michigan ECCE Writing – 17 tips για επιτυχία στις εξετάσεις

Το πτυχίο Michigan ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κ.λ.π) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεωνECCE στην Ελλάδα και διεξάγονται δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και το Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

 

ECCE – MICHIGAN LOWER

 

Αν πραγματικά θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις ECCE – MICHIGAN LOWER, η οργάνωση της δουλειάς σου είναι το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας σου, καθώς και η καθημερινή μελέτη!

Και επειδή οι εξετάσεις Lower πλησιάζουν, σας παραθέτουμε λοιπόν μερικές χρήσιμες συμβουλές για την Παραγωγή γραπτού λόγου (Writingτου Lower Michigan (ECCE) ώστε να επιτύχεις τον στόχο σου!

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

Διάρκεια: 30 λεπτά.

Βαθμολογία: 5 επίπεδα βαθμολογίας: Α, B, C, D και E. Η βάση είναι το C.

Ο υποψήφιος  διαβάζει ένα σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει μία επιστολή (γράμμα) ή έκθεση ιδεών/δοκίμιο έκτασης ( letter ή essay ) 120-150 λέξεων, παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις για κοινωνικά ζητήματα.

Μία καλή έκθεση για το ECCE πρέπει να περιλαμβάνει δύο η τρεις «καλές» ιδέες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν σε αντίστοιχες παραγράφους στο κύριο μέρος της έκθεσης.Οι ιδέες αυτές πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά και με τη σωστή σειρά στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Αναπτύξτε τις βασικές σας ιδέες.Σε αυτού του είδους τις εκθέσεις όπως είναι η έκθεση για το ECCE, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι παράγραφοι να μην είναι τίποτα παραπάνω από μία λίστα επιχειρημάτων τα οποία δεν συνδέονται στενά με το θέμα. Αντί να παραθέτετε πολλές ιδέες χωρίς να τις αναπτύξετε, είναι σαφώς προτιμότερο να επιλέξετε μία ή δύο ιδέες για κάθε παράγραφο και στη συνέχεια να τις αναπτύξετε, αναφέροντας – για παράδειγμα – τις συνέπειες, τις προϋποθέσεις ή τις δυσκολίες του να υλοποιηθεί η ιδέα.

 

 

Χρήσιμα Tips για το Writing.

 

 • Για την έκθεση, ο διαθέσιμος χρόνος είναι μόνο 30 λεπτά, γι’ αυτό να τον αξιοποιήσετε κατάλληλα.Να έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας και να ξεκινήσετε να γράφετε αμέσως με την έναρξη του χρόνου.

 • Η διαχείριση του χρόνου που σας δίνεται είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Έκθεση (Writing). Προσπαθήστε να «ανασύρετε» από τη μνήμη σας μία παρεμφερή έκθεση που έχετε ήδη γράψει στα πλαίσια της προετοιμασίας σας για το ECCE και αντλήστε από αυτήν ιδέες / επιχειρήματα και λεξιλόγιο.

 • Η προσεκτική ανάγνωση του θέματος είναι η μισή έκθεση. Βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει το θέμα και πως ότι γράφετε είναι σχετικό μ’ αυτό.

 • Στην Έκθεση (Writing) δεν εξετάζεται η ποιότητα και η πρωτοτυπία των ιδεών σας, αλλά η δυνατότητά σας να επικοινωνείτε αποτελεσματικά στην Αγγλική γλώσσα. Μην ξοδέψετε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να σκεφτείτε τις καλύτερες ιδέες / τα καλύτερα επιχειρήματα. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο τις εξέτασης. Μία Έκθεση που περιλαμβάνει απλοϊκά επιχειρήματα αλλά είναι γραμμένη σε καλά Αγγλικά, θα πάρει πολύ υψηλότερη βαθμολογία από μία που περιέχει ενδιαφέροντα επιχειρήματα αλλά είναι γραμμένη σε μέτρια Αγγλικά.

 • Είναι πολύ πιο βολικό να κάνετε 4 παραγράφους και να δίνετε έμφαση στις δύο μεσαίες, δηλαδή σε αυτές του κυρίως θέματος. Γράφουμε τουλάχιστον 130-150 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων μια παράγραφο εισαγωγής, δύο για το κυρίως σώμα και μια για το συμπέρασμα.

 • Αναλύουμε και εξηγούμε την άποψη μας χρησιμοποιόντας παραδείγματα.

 • Προσέχουμε πάντα να είμαστε μέσα στο θέμα που μας ζητάνε να γράψουμε. Μία Έκθεση εκτός θέματος σίγουρα θα χάσει βαθμούς.

 • Συνοψίζουμε με ό,τι έχουμε ήδη δηλώσει στην παράγραφο 2 και 3 και δηλώνουμε σαφώς την άποψή μας χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

 • Χρησιμοποιούμε επίσημο λεξιλόγιο, όχι δηλαδή λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή μας επικοινωνία.

 • Δεν χρησιμοποιούμε συντομογραφίες και σύντομους τύπους, π.χ. cannot και όχι can’t.

 • Χρησιμοποιούμε περίπλοκη σύνταξη, π.χ. απρόσωπη σύνταξη, παθητική φωνή, αντιστροφή, εναντίωση, έμφαση. Δίνουν επίσημο τόνο και δείχνουν πως ξέρουμε να χειριζόμαστε την γλώσσα.

 • Χρησιμοποιούμε συνδετικές λέξεις και εκφράσεις, π.χ. to begin with, furthermore, more over, as a result, all in all κλπ. Αυτά βοηθούν στην οργάνωση της έκθεσης αλλά και στην ομαλή συνέχεια και συνοχή της.

 • Γράφουμε σε blocked paragraghs, δηλαδή ξεκινάμε από την άκρη της σελίδας και αφήνουμε κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφους. Έτσι οι παράγραφοι είναι ευδιάκριτα χωρισμένες και το κείμενό σας θα είναι ευανάγνωστο.

 • Φροντίστε να σας απομείνουν 2-5 λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος σας, για να ελέγξετε την γραμματική και το λεξιλόγιο σας και διορθώνουμε όπου χρειάζεται. Σίγουρα θα υπάρχουν λάθη, γι΄αυτό μην το παραλείψετε!

 • Αν ο χρόνος σας τελειώσει, ολοκληρώστε την πρόταση σας προσπαθόντας να γράψετε μια καταληκτική πρόταση.

 • Το κλειδί για να φτάσετε στο σημείο να γράφετε καλές εκθέσεις εντός του προβλεπόμενου χρόνου είναι η σωστή καθοδήγηση και η εξάσκηση.

 • Να παραμείνετε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι στο γραπτό σας και να μην αφήσετε το άγχος να σας καταβάλει. Η ψυχραιμία είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος σας κατά την διάρκεια της εξέτασης!

Χρήσιμες Φράσεις που θα σας βοηθήσουν στην  Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) του Lower Michigan (ECCE)

Εκφράζεις τη γνώμη σου και εξηγείς :

 • To my mind … Κατά τη γνώμη μου

 • It is a fact that … Είναι γεγονός ότι

 • To put it in another way … Για να το θέσουμε διαφορετικά

 • As far as I am concerned … Όσο με αφορά

 • That is to say … Δηλαδή

Απαριθμείς τα σημεία :

 • In the first place … Πρώτα απ’ όλα

 • Furthermore – Moreover … Επιπλέον

 • In addition to … Επιπροσθέτως

 • On top of (all) that … και σα να μην έφταναν αυτά..

 • Needless to say that … Περιττό να αναφέρουμε ότι..

Εισάγεις την άποψη άλλων :

 • Some people feel that … Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν-αισθάνονται ότι..

 • According to … Σύμφωνα με..

 • People often claim that … Οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι..

 • Proponents of this view argue that … Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι..

 • It is popularly believed that … Είναι ευρέως γνωστό ότι..

Παρουσιάζεις πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα :

 • The main advantage of … Το κύριο πλεονέκτημα..

 • A further advantage of … Ένα επιπλέον πλεονέκτημα..

 • On the other hand … Από την άλλη πλευρά

 • Despite (sth) – In spite of (sth) … Παρά το..

 • Conversely … Απεναντίας

Δηλώνεις Αιτίες και Αποτελέσματα :

 • Owing to the fact that – Due to the fact that …Εξαιτίας του γεγονότος ότι..

 • On the grounds that … Στηριζόμενοι σε..

 • As a consequence … Ως συνέπεια

 • Ιn order to … Προκειμένου να..

 • With the intention of … Με πρόθεση να

Καταλήγεις σε συμπεράσματα- συνοψίζεις :

 • To sum up … Συνοψίζοντας

 • In conclusion … Ως συμπέρασμα

 • All things considered – Considering all the above … Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του ecce – michigan Lower. Πηγαίνετε στις εξετάσεις έχοντας εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί μας, καθώς και τα χρήσιμα tips που σας αναλύσαμε. Η αυτοπεποίθηση,η αισιοδοξία και η καλή προετοιμασία είναι σύμμαχοι σας στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων του Lower Michigan.

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ekmathisi έχουμε ετοιμάσει ένα video για την δομή και το περιεχόμενο της εξέτασης του αγγλικού διπλώματος ECCE, που βοηθάει στην κατανόηση των όσων αναφέραμε παραπάνω. Στην Ekmathisi δε σταματάμε ποτέ τη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Ελάτε στην Ekmathisi να σας δείξουμε τον τρόπο για να πετύχετε στα ανώτατα πτυχία.

Κατεβάστε Δωρεάν τα eBook για το ECCE – MICHIGAN LOWER και ενδυναμώστε τις γνώσεις σας!

 

                             

 

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα