Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στη Γερμανική Γλώσσα

kratiko-pistopoihtiko-germanikis-glwsomatheias

Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι οι εξετάσεις που διοργανώνει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων και στόχο έχει την πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας των χρηστών μιας ξένης γλώσσας. Αξιολογείται λοιπόν στην εξέταση αυτή κατά πόσο και σε πιο βαθμό ο υποψήφιος είναι σε Θέση τόσο να κατανοήσει, όσο και να παράγει λόγο στην ξένη γλώσσα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται για 6 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Τουρκικά.

Ο σχεδιασμός του Τεστ έγινε με βάση το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για της γλώσσες και δεν ήταν ένα ήδη υπάρχον Τέστ που προσπάθησε να προσαρμοστεί στις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον στοιχείο που το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εξετάσεις γλωσσομάθειας είναι ότι θεωρεί ότι ο χρήστης της γλώσσας είναι Έλληνας και είναι σαφώς προσαρμοσμένο στις κοινωνικές συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Πράγμα το οποίο αναφέρεται και στις προδιαγραφές σύνταξής του. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να διαβάσει κείμενα και στην Ελληνική γλώσσα και να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής στη γλώσσα στόχο!

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως το ΚΠΓ εξετάζει και τις έξι γλώσσες με τον ίδιο τρόπο, οι εξετάσεις διεξάγονται με ενιαία διαβαθμισμένα Τεστ (π.χ. σε ένα Τεστ ο υποψήφιος εξετάζεται και για το Α1 και για το Α2 επίπεδο ταυτόχρονα) τα εξέταστρα είναι σαφώς χαμηλότερα καθώς δεν έχει ως στόχο το κέρδος και τέλος υπάρχει μέριμνα και για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται το Μάιο και το Νοέμβριο.

Επίσης με την εισαγωγή της εξέτασης του επιπέδου Γ του ΚΠΓ ανακοινώθηκαν και οι προδιαγραφές των θεμάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ.

Αν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Γερμανική γλώσσα, ελάτε στην Εκμάθηση και ξεκινήστε ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών από έμπειρους καθηγητές και καθηγήτριες Γερμανικής Φιλολογίας. Προσαρμόζουμε τα μαθήματα στις ανάγκες σας ώστε να καλύψουμε 100% τους στόχους που θέτουμε μαζί!

Στην κορυφή