Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Θέματα και Απαντήσεις Αγγλικών - Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013

Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα καθώς και τις απαντήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 για το μάθημα των Αγγλικών:

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα των Αγγλικών 2013:

Κατεβάστε το pdf

Απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα των Αγγλικών 2013

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
A1
1. To the fact that not enough emphasis is given on critical thinking by formal institutions, something that is focused on more by informal institutions.
2. The expansion of the ability to acquire basic collaborative skills.
3. He is fully related to the Exploratorium, something that is justified with the use of the personal pronoun 'we'.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
A2. 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-B
B1. 10-recession, 11-graceful, 12-acceptable, 13-decision, 14-illegal
B2.15-for granted, 16-no sooner, 17-to leaving, 18-provided that, 19-more likely
B3. 20-D, 21-E, 22-A, 23-F, 24 C

Στην κορυφή