Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

ECPE Οδηγίες πριν τις Εξετάσεις 2013

ECPE-logo-gia-eksetaseisΤι πρέπει να έχω μαζί μου την ημέρα των εξετάσεων του ECPE;

 • Απόδειξη / Πρόγραμμα από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
 • Ταυτότητα – αποδεικτικό έγγραφο
 • 2 – 3 μολύβια και γόμα λευκή
 • Ρολόι

Τελική Εξέταση (Final Examination):

Αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 1. Έκθεση (Writing): 30 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μόνο το ένα.
  Γράφουμε την έκθεση με μολύβι ή στυλό .
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35-40 λεπτά, 50 ασκήσεις.
  Γράφουμε τις απαντήσεις στο answersheet απ' ευθείας .
 3. Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κείμενου (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension): 75 λεπτά, 120 ασκήσεις.
  Γράφουμε τις απαντήσεις στο answersheet απ' ευθείας .
 4. Προφορική Eξέταση (Interactive Oral Communication Section): Συνομιλία 2 υποψηφίων μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση 2 εξεταστών. (25 - 35 λεπτά)

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ECPE

Listening & GCVR

Πώς

Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού και την εφαρμογή των αρχών του Μοντέλου Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory)

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan

Writing

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το ELI-UM. Κάθε έκθεση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό.

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI-UM).

Speaking

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το ELI-UM

Πού

Στην Ελλάδα με την τελική βαθμολογία να δίνεται και σε αυτή την περίπτωση, από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI-UM). Κάθε υποψήφιος αξιολογείται από δύο βαθμολογητές.

Αρχές του συστήματος διόρθωσης και αξιολόγησης των εξετάσεων ECPE:

 • Τρεις κατηγορίες επίδοσης Υψηλή Επιτυχής Επίδοση (HP) - Επιτυχής Επίδοση (P) - Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP) θεωρούνται επιτυχείς επιδόσεις. Δύο κατηγορίες επίδοσης Οριακή Μη Επιτυχής Επίδοση (BF) - Μη Επιτυχής Επίδοση (F) θεωρούνται μη επιτυχείς επιδόσεις.
 • Υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε όλα τα μέρη της εξέτασης έχουν ΠΑΝΤΑ επιτυχή τελική επίδοση.
 • Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECPE (Η αλλαγή αυτή ισχύει από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2009).
 • Υποψήφιοι με μη επιτυχή επίδοση σε δύο ή περισσότερα μέρη της εξέτασης έχουν πάντα μη επιτυχή τελική επίδοση.
 • Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε ένα μέρος της εξέτασης έχουν μη επιτυχή τελική επίδοση. Η επιτυχής επίδοσή τους στα υπόλοιπα μέρη της εξέτασης δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Υποψήφιοι με σημαντικά προβλήματα ακοής εξαιρούνται του μέρους της εξέτασης που αφορά στην κατανόηση προφορικού λόγου και έχουν πιθανότητα για επιτυχή τελική επίδοση υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους στα υπόλοιπα μέρη εντάσσεται στις κατηγορίες επιτυχούς επίδοσης.
Στην κορυφή