Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Θέματα και Απαντήσεις Αγγλικών - Πανελλήνιες

Οι εξετάσεις των Αγγλικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις πλησιάζουν. Μάλιστα σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, η ημερομηνία εξέτασης των Αγγλικών για το 2013 είναι στις 15/06. Προετοιμαστείτε για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών για τις Πανελλήνιες λύνοντας παλαιότερα θέματα εξετάσεων. Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα Αγγλικών ανά έτος καθώς και τις απαντήσεις τους:

Ιούνιος 2012

Ιούνιος 2011

Ιούνιος 2010

Ιούνιος 2009

Ιούνιος 2008

Παράλληλα σε αυτά τα practice tests μπορείτε να λύσετε θέματα διαμορφωμένα για τις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην κορυφή