Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

UCLAN University of Central Lancashire Sample Papers

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε δεξί click στο link και "Save target as..."πηγή θεμάτων http://www.europalso.gr

DECEMBER 2006

For issues UCLAN Levels B1,B2,C1,C2 press here (TEST PAPERS)
For visual material consideration B1 press here (LISTENING)
For visual material consideration B2 press here (LISTENING)
For visual material consideration C1 press here (LISTENING)
For visual material consideration C2 press here (LISTENING)

MAY 2007

For issues UCLAN Levels B1,B2,C1,C2 press here (TEST PAPERS)
For visual material consideration B1 press here (LISTENING)
For visual material consideration B2 press here (LISTENING)
For visual material consideration C1 press here (LISTENING)
For visual material consideration C2 press here (LISTENING)

MAY 2008

For issues UCLAN Levels B1,B2,C1,C2 press here (TEST PAPERS)
For visual material consideration B1 press here (Part A) και here (Part B - LISTENING)
For visual material consideration B2 press here (Part A) και here (Part B - LISTENING)
For visual material consideration C1 press here (Part A) και here (Part B - LISTENING)
For visual material consideration C2 press here (Part A) και here (Part B - LISTENING)

DECEMBER 2008

For issues UCLAN Levels C2 press here (TEST PAPERS)
For answers press here (ANSWER KEY)
For visual material consideration C2 press here (Part A) and here (Part B - LISTENING)

MAY 2009

For questions UCLAN Levels C2 press here (TEST PAPERS)
For answers press here (ANSWER KEY)
For visual material consideration C2 press here (LISTENING)

DECEMBER 2009

For questions UCLAN Levels C2 press here (TEST PAPERS)
For answers press here (ANSWER KEY)
For visual material consideration C2 press here (LISTENING)

Στην κορυφή