Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Κρατικό Πιστοποιητικό Γερμανικής Γλωσσομάθειας - Β Επίπεδο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρώτη Ενότητα Κατανόηση Κειμένων

Ερώτημα Τύπος Ερωτήματος Επιλογή Συμπλήρωση
 Αριθμός Ερωτήσεων 50 10
Βαθμολογία Συντελεστής: 0,8 1
 Μονάδες: 40 10
ΣΥΝΟΛΟ 60 ερωτήματα, 50 μονάδες
Χρόνος Διάρκεια Εξέτασης 85 λεπτά της ώρας

 

Δεύτερη Ενότητα - Έκθεση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

60

ΧΡΟΝΟΣ

85 λεπτά

 

Τρίτη Ενότητα - Έκθεση

EΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τύπος ερωτήματος:

Επιλογή

Συμπλήρωση

Αριθμός ερωτημάτων:

 

25

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συντελεστής:

 

2

Μονάδες:

50

ΣΥΝΟΛΑ:

25 items 50 μονάδες

ΧΡΟΝΟΣ

Διάρκεια εξέτασης:

20 -30 λεπτά της ώρας

 

Προφορικά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

40

ΧΡΟΝΟΣ

20-25 λεπτά

 

Το σύνολο των ερωτημάτων του ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ (Β1+Β2) επιτρέπει την εξασφάλιση 200 μονάδων από τις οποίες οι 100 προέρχονται από ερωτήματα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1) και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήματα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2). Στις εξετάσεις επιτυγχάνει ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.

  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθμολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Β1.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Β2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Β1.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή μεγαλύτερη βαθμολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 μονάδες, δεύτερη ενότητα 18 μονάδες και τρίτη ενότητα 15 μονάδες.
Στην κορυφή