Κατέβασε το Ebook

Με την εγγραφή σου στο ekmathisi.gr και την αντίστοιχη συγκατάθεση σου, θα μπορείς να λαμβάνεις όλες μας τις ενημερώσεις. Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα πλαίσια των υπηρεσιών μας και στην επικοινωνία περιεχομένου που σας ενδιαφέρει. Μπορείς να δώσεις συγκατάθεση μόνο αν είσαι άνω των 16 ετών αλλά και σε κάθε περίπτωση να ανακαλέσεις επιλέγοντας το κουμπί απεγραφής που θα βρεις σε κάθε μας επικοινωνία.

Please enable the javascript to submit this form

Σχετικά Με Αυτό Το E-Book  :

Το ebook JUNIOR BGRAMMAR INDEX είναι ένα εγχειρίδιο της Αγγλικής Γραμματικής, ένα καλό σύνολο από σημειώσεις που σίγουρα θα σε βοηθήσει να ξαναθυμηθείς ότι έχεις ξεχάσει από τη γραμματική ή να ξεκινήσεις μαθαίνοντας την από την αρχή.Είναι ένα βοήθημα που θα σου φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στις επαναλήψεις σου, στην καλύτερη κατανόηση κάποιων γραμματικών φαινομένων ώστε να οδηγηθείς με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που σκοπεύεις να αντιμετωπίσεις. Αφορά όλη την γραμματική επιπέδου JUNIOR B.

 

Περιέχει τα κεφάλαια :

 • The verb “to be”
 • The verb “have got”
 • Plural Πληθυντικός
 • Present Continuous = Ενεστώτας Διαρκείας
 • Possessive Adjectives = Κτητικά Επίθετα
 • Object Pronouns
 • Some/Any
 • 8. The verb “must”
 • How much/How many…?
 • 10. The verb “can”
 • Simple Present Απλός Ενεστώτας
 • Comparative and Superlative-Συγκριτικός και Υπερθετικός Βαθμός
 • There was / There were
 • Simple Past – Απλός Αόριστος
 • Irregular Verbs – Ανώμαλα Ρήματα
 • Simple Future – Απλός Μέλλοντας
 • Numbers – Αριθμοί
 • Ordinal numbers – Τακτικά αριθμητικά