Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Εξετάσεις Cambridge ESOL

cambridge-esol-logo

Mε την ευρεία γκάμα πιστοποιητικών που διαθέτει στα αγγλικά, το Cambridge ESOL ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε υποψήφιου. Δείτε στα δεξιά όλες τις υποκατηγορίες σχετικά με το Cambridge ESOL.

Γλωσσική ικανότητα και Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης

Το σύνολο των εξετάσεών μας είναι προσαρμοσμένο στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο στην ανάπτυξη του οποίου έχει συμβάλει και το Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα περιγραφής των γλωσσικών δεξιοτήτων από το A1 έως το Γ2. Με την επιτυχία σας στις εξετάσεις μας, ανοίγετε τον δρόμο βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων σας στην αγγλική γλώσσα μέσα από περισσότερο απαιτητικά πιστοποιητικά στα οποία μπορείτε να εξεταστείτε. Παράλληλα, οι ικανότητες και η αυτοπεποίθησή σας αυξάνουν.

Στα Can Do Statements που αναπτύχθηκαν από την Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη, αναλύονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας με κριτήρια που συμπεριλαμβάνουν τις πρακτικές δεξιότητες όπως η σύνταξη επιστολών ή η κατανόηση ανακοινώσεων. Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL επικεντρώνουν στις δεξιότητες αυτές. Στόχος τους είναι να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση στη καθημερινή χρήση των αγγλικών.

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge ESOL οδηγούν στα κορυφαία πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας παγκοσμίως. Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν διαβατήριο για την εισαγωγή σε διεθνή πανεπιστήμια και για την εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών εργασίας. Πάνω από 1.000.000 Έλληνες έχουν πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου του Cambridge ESOL.

Οι παραπάνω εξετάσεις διατίθενται και ειδικά σχεδιασμένες για υποψηφίους με μαθησιακές ή κινησιακές δυσκολίες. Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε έγκαιρα στο εξεταστικό σας κέντρο για περισσότερες πληροφορίες.

Στην κορυφή