Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DELF B2 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων :
α) Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων.
(2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).
β) Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα.
(3-4 λεπτά - δύο ακουστικές).
30΄ λεπτά
2 Comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :
α) Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.
β) Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα
1 ώρα
3 Production ecrite
Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή)
1 ώρα
4 Production orale
Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης
15' λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή