Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DELF B1 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
3 - 4 ενότητες
25΄ λεπτά
2 Comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :
α) Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
β) Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών
για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
γ) Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων
ενός πληροφοριακού κειμένου.
35΄ λεπτά
3 Production ecrite
Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (essai, courrier, article.).
45΄ λεπτά
4 Production orale
α) Προσωπική παρουσίαση
β) Έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
γ) Προφορική ανταλλαγή απόψεων ιδεών, απόψεων..
15΄ λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή