Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DELF A2 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
3 - 4 ενότητες
25΄ λεπτά
2 Comprehension des ecrits
Ερωτήσεις κατανόησης 4 - 5 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
3 Production ecrite
α) Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
β) Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων
45΄ λεπτά
4 Production orale
α) Επίσημη συνομιλία
β) Συνεχής μονόλογος
γ) Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
6΄ - 8΄ λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή