Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DELF A1 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
3 - 4 ενότητες
20΄ λεπτά
2 Comprehension des ecrits
Ερωτήσεις κατανόησης 4 - 5 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
3 Production ecrite
α) Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων
β) Σύνταξη ενός απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
4 Production orale
α) Απλή συνομιλία
β) Ανταλλαγή πληροφοριών
γ) Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
5΄ - 7΄ λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή