Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DALF C2 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
Εξέταση σε τρία μέρη :
- Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου.
(Δύο ακουστικές)
- Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμενο.
- Συζήτηση με τον εξεταστή.
30΄ λεπτά
2 Comprehension ecrite
Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου βάσει ενός φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).
Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
50΄ λεπτά
3 Production ecrite
α) Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).
β) Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.
Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
3 ώρες και 30' λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή