Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

DALF C1 - Πτυχία Γαλλικών

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ενότητα Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
1 Comprehension de l'oral
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων :
α) Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές).
β) τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική)
40΄ λεπτά
2 Comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 - 2000 λέξεων
50΄ λεπτά
3 Production ecrite
α) Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).
β) Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
2 ώρες και 30' λεπτά
4 Production orale
α) Παρουσίαση υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
β) Συζήτηση Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
20΄ λεπτά

information-650x191

Στην κορυφή