Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

City and Guilds

Γιατί City & Guilds

Εξετάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους:τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης και προσφέρεται η δυνατότητα να εξεταστεί κανείς στα γραπτά και στα προφορικά σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους.

Οι γραπτές εξετάσεις είναι διαθέσιμες 6 φορές τον χρόνο, επομένως ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί όταν πραγματικά αισθάνεται έτοιμος.

Οι προφορικές εξετάσεις είναι διαθέσιμες όποτε τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds το επιθυμούν.

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών του City & Guilds είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ηλικιών.

Γρήγορα Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 4-6 εβδομάδες μετά από τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Πλήρης εναρμόνιση με το CommonEuropeanFrameworkofReference (CEFR)
Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL προσφέρονται σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των επιπέδων του Common European Framework ofReference (CEFR) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα και οι αντίστοιχοι τίτλοι έχουν ως εξής:

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

Τίτλοι City & Guilds

C2

Mastery

Mastery

C1

Effective Operational Proficiency

Expert

B2

Vantage

Communicator

B1

Threshold

Achiever

A2

Waystage

Access

A1

Breakthrough

Preliminary

Σε ποιούς απευθύνονται τα IESOL & ISESOL

  • Σε παιδιά και εφήβους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων.
  • Σε νέους που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές του εξωτερικού.
  • Σε ενήλικες που χρειάζονται επίσημη πιστοποίηση ως μέσο επαγγελματικής εξέλιξης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
  • Σε υπαλλήλους, στελέχη και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να επικυρώσουν τις γνώσεις τους ως εφόδιο επαγγελματικής αναβάθμισης.

Αναγνώριση

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών του City & Guilds International ESOL και International SESOL είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Επίσης, είναι αναγνωρισμένες για όλα τα επίπεδα από τον αρμόδιο φορέα της Βρετανίας, το QCA (Qualifications and Curriculum Authority).

Γραπτές εξετάσεις IESOL

Ηεξέταση IESOL (International English for Speakers of Other Languages) αποτελείταιαπότιςενότητες:

Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)
Reading (κατανόηση γραπτού λόγου)
Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ρεαλιστική εξέταση
Η εξέταση βασίζεται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις και όχι σε ακαδημαϊκά δεδομένα ώστε να ανταποκρίνεται στις πρακτικές γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων. Η γραμματική δεν εξετάζεται ξεχωριστά αλλά ενσωματώνεται στην εξέταση του listening, reading και writing σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Common European Framework

Ενιαία εξέταση
Η μορφή της γραπτής εξέτασης είναι απλή, αποτελούμενη από ένα ενιαίο test και για τα τρία μέρη (listening, reading, writing) που επιτρέπει στον υποψήφιο να κατανέμει τον χρόνο του όπως επιθυμεί.

Φιλική εξέταση
Η εξέταση είναι φιλική προς τον εξεταζόμενο λόγω της απλής της μορφής

Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης
O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων, καθώς λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Σύντομος εξεταστικός χρόνος
Η διάρκεια της εξέτασης είναι σύντομη, διότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει σε κρίσιμες γνώσεις και ικανότητες, δίχως να κουράζει τους υποψηφίους

Χρήση μονόγλωσσου λεξικού
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο λεξικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Γραπτές Εξετάσεις

Επίπεδο CEF

ΕπίπεδοCity & Guilds

Διάρκεια

Ενότητες

A1

Preliminary

2 ώρες

 

Listening, Reading, Writing

A2

Access

2 ώρες

B1

Achiever

2 ½ ώρες

B2

Communicator

2 ½ ώρες

C1

Expert

3 ώρες

C2

Mastery

3 ώρες

Ο αριθμός και το είδος των ασκήσεων/εργασιών εξαρτώνται από το επίπεδο

Listening: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice/fill in the gaps)

Reading: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice / complete a table / identify missing words, phrases or sentences / true-false / identify which texts are written for different purposes or contains specific information / complete gapped answers)

Writing: 2 εργασίες, 200-300 λέξεις (write simple sentences / complete a form /rewrite a text / write a formal letter, instructions, report, article / respond formally to a text, discursive topics / write a long continuous text on a given topic)

Grade Tables for all levels as of October 2010 (IESOL Exams)

A1

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 25

Total Marks = 20

FCP

18 - 25 (72%)

16 - 20 (80%)

Pass

13 - 17 (52%)

11 - 15 (55%)

NF

12 (48%)

10 (50%)

Fail

0 - 11 (up to 44%)

0 - 9 (up to 45%)

 

A2

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 25

Total Marks = 20

FCP

19 - 25 (76%)

14 - 20 (70%)

Pass

13 - 18 (52%)

10 - 13 (50%)

NF

12 (48%)

9 (45%)

Fail

0 - 11 (up to 44%)

0 - 8 (up to 40%)

 

B1

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 24

Total Marks = 30

FCP

19 - 24 (79%)

24 - 30 (80%)

Pass

12 - 18 (50%)

15 - 23 (50%)

NF

10 - 11 (42%)

13 - 14 (43%)

Fail

0 - 9 (up to 40%)

0 - 12 (up to 40%)

 

B2

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 30

Total Marks = 30

FCP

23 - 30 (77%)

23 - 30 (77%)

Pass

15 - 22 (50%)

15 - 22 (50%)

NF

13 - 14 (43%)

13 - 14 (43%)

Fail

0 - 12 (up to 40%)

0 - 12 (up to 40%)

 

C1

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 30

Total Marks = 30

FCP

23 - 30 (77%)

23 - 30 (77%)

Pass

15 - 22 (50%)

15 - 22 (50%)

NF

13 - 14 (43%)

13 - 14 (43%)

Fail

0 - 12 (up to 40%)

0 - 12 (up to 40%)

 

C2

Listening

Reading

Grade

Total Marks = 30

Total Marks = 30

FCP

23 - 30 (77%)

23 - 30 (77%)

Pass

15 - 22 (50%)

15 - 22 (50%)

NF

13 - 14 (43%)

13 - 14 (43%)

Fail

0 - 12 (up to 40%)

0 - 12 (up to 40%)

 

Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο τρόπο αξιολόγησης, τα ποσοστά των τριών μερών των γραπτών εξετάσεων (listening, reading, writing) συμψηφίζονται. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, αν ένας υποψήφιος έχει narrow fail σε ένα μέρος της εξέτασης και pass στα άλλα δύο μέρη, η εξέταση θεωρείται επιτυχής. Οι υποψήφιοι που έχουν fail σε ένα μέρος της εξέτασης ή narrow fail ή fail σε περισσότερα από ένα μέρη της εξέτασης δεν επιτυγχάνουν.

 

Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές), ο Οργανισμός City & Guilds προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα μιας επανεξέτασης, αφού οι εξετάσεις γίνονται κάθε δύο μήνες. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις την ίδια εξεταστική περίοδο.

Προφορικές Εξετάσεις

Η εξέταση ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από την ενότητα Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) και εξετάζει τον προφορικό λόγο και τις δεξιότητες συνομιλίας του υποψηφίου. 

 

city-and-guilds-logoΟι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο. Οι πιστοποιήσεις City & Guilds IESOL και ISESOL χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς.

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις, καθώς τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης (για παράδειγμα, εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL, τότε μπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις µόνο για το ISESOL εφόσον το επιθυμεί).

Ο υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων, καθώς αυτές πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιείται σε χώρους προσεκτικά επιλεγμένους από τα κεντρικά γραφεία του City & Guilds καθώς και από Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds, τα οποία πληρούν διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, με προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως και εγγυώνται την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Η διεξαγωγή από εξουσιοδοτημένα κέντρα γίνεται, είτε στους χώρους του Κέντρου ή όπου αλλού επιθυμεί το Κέντρο, εφόσον ελεγχθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προφορικών
Η διαδικασία προφορικής εξέτασης εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των τίτλων σπουδών, καθώς η συνέντευξη ηχογραφείται και στη συνέχεια βαθμολογείται από εξεταστές του City & Guilds των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Αγγλική

Φιλική εξέταση
Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνος του και δεν συνδιαλέγεται με δεύτερο εξεταζόμενο παρά μόνο με τον Εξεταστή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ελεγχόμενη ατμόσφαιρα στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποδώσει καλύτερα

Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης
O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό της προφορικής του εξέτασης, καθώς πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο υποψήφιος αξιολογείται στα προφορικά όποτε αισθάνεται έτοιμος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή το επίπεδό του στην αντίστοιχη γραπτή εξέταση (IESOL)

Σύγχρονο περιεχόμενο
Τα θέματα τα οποία καλείται να αναπτύξει ο υποψήφιος εκφράζουν το πνεύμα της εποχής και είναι συμβατά με πραγματικές καταστάσεις που συναντώνται στην καθημερινή ζωή. Η συνέντευξη αφορά ζητήματα προσωπικού και γενικού ενδιαφέροντος.

ISESOL - Δομή Εξέτασης

Επίπεδο CEF

Επίπεδο  City & Guilds

Διάρκεια

Ενότητες

A1

Preliminary

5 λεπτά

Για όλα τα επίπεδα, τα βασικά μέρη είναι:

1. Προσωπικές Πληροφορίες
2. Κοινωνικές Καταστάσεις
3. Ανταλλαγή Πληροφόρησης
4. Παρουσίαση Θέματος

A2

Access

7 λεπτά

B1

Achiever

9 λεπτά

B2

Communicator

10 λεπτά

C1

Expert

12 λεπτά

C2

Mastery

15 λεπτά

ISESOL - Αξιολόγηση

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ακρίβεια (Accuracy)
Εύρος Γνώσης (Range)
Προφορά (Pronunciation)
Ευφράδεια (Fluency)

Η βαθμολόγηση βασίζεται στην απόδοση του υποψηφίου στα τέσσερα μέρη της εξέτασης, καθώς και στην επίδοσή του ως προς τα εξής κριτήρια:

Επικοινωνιακή Ικανότητα
Γραμματική
Λεξιλόγιο
Προφορά
Ευχέρεια και Οργάνωση Λόγου

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνολική απόδοση του υποψηφίου:

FirstClassPass: 83% - 100%
Pass: 50% - 82%
NarrowFail: 33% - 49%
Fail: 0% -33%

Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές), ο Οργανισμός City & Guilds προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα μιας επανεξέτασης, αφού οι εξετάσεις γίνονται κάθε δύο μήνες. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις την ίδια εξεταστική περίοδο.

Στην κορυφή