Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Μαθησιακές Δυσκολίες και Αγγλικά! Γιατί είναι σημαντική η Διάγνωση;

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό όρο που μπορεί να αναφέρεται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, όπως: δυσκολίες αντίληψης, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, αυτισμό, δυσλεξία, αναπτυξιακή αφασία κ.α.

Σύμφωνα πάντως με έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό, "οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες''.

Η διδασκαλία Αγγλικών (και γενικότερα ξένων γλωσσών) για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι για την ομάδα των εκπαιδευτικών του οργανισμού Ekmathisi που το αντιμετωπίζουν με πολύ αγάπη, επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματισμό.

Τα αγγλικά είναι μία μη φωνολογική γλώσσα (άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε, άλλα γράφουμε) πολύπλοκη για άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες μάθησης, απαιτείται λοιπόν μια ολοκληρωμένη ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη ώστε να πετύχουμε σωστά αποτελέσματα.

Με το πέρασμα των χρόνων έχουν ακουστεί και γραφτεί αρκετά σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που έρχονται αντιμέτωπα αρκετά παιδιά κατά την επαφή τους με τις μαθησιακές προκλήσεις τόσο του σχολείου όσο και των παράπλευρων εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων. Όπως είναι λογικό, ολοένα και περισσότεροι γονείς συνειδητοποιούν και κατανοούν τις δυσκολίες αυτές των παιδιών τους και αναζητούν ειδική και σωστή ενημέρωση προκειμένου να χειριστούν ορθά την κατάσταση.

Οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τα πιο συχνά σημεία που μπορεί να παρουσιάσουν παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι σημαντικό διότι μια έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη της κατάστασης σε πολύ χειρότερο επίπεδο. Τα σημεία αυτά είναι:

• το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στο να καταλαβαίνει και να ακολουθεί οδηγίες.
• το παιδί έχει δυσκολίες στο να θυμάται τι του έχει μόλις πει κάποιος.
• παρουσιάζει προβλήματα στο διάβασμα, στη γραφή, στην ορθογραφία, στα μαθηματικά και έτσι αποτυγχάνει στο να κάνει σωστά τις σχολικές εργασίες.
• έχει δυσκολίες να ξεχωρίζει το δεξί από το αριστερό, να αναγνωρίζει τις λέξεις και έχει τάση να εναλλάσσει τα γράμματα, τους αριθμούς (πχ συγχύζει το 36 με το 63) και τις λέξεις.
• παρουσιάζει δυσκολίες συντονισμού στο περπάτημα, στα αθλήματα και σε δραστηριότητες όπως το να κρατά ένα μολύβι ή να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του.
• χάνει εύκολα ή τοποθετεί σε λάθος τόπο τις σχολικές εργασίες του, τα βιβλία του και άλλα αντικείμενα.
• έχει δυσκολίες στο να αντιληφθεί πλήρως την έννοια του χρόνου και συγχύζεται για παράδειγμα από έννοιες όπως χθες, σήμερα, αύριο.

Τη σημερινή εποχή πολλές φορές ως καθηγητές έχουμε έρθει αντιμέτωποι με κάποιο παιδί που έχει εμφανώς κάποιας μορφής μαθησιακή δυσκολία. Δυστυχώς, όμως, δεν έχουν όλοι οι γονείς τις γνώσεις ή το θάρρος να πάνε με τα παιδιά σε κάποιον ειδικό να διαπιστώσουν εάν όντως υπάρχει κάποια δυσκολία.

Η διάγνωση όμως των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολύ σημαντική και αυτό γιατί:

  1. Όσο πιο νωρίς εντοπιστούν τα δείγματα μιας δυσκολίας τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η αντιμετώπισή της καθώς η πρώιμη παρέμβαση αυξάνει τις πιθανότητες του παιδιού να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να αναπτύξει τις ικανότητές του
  2. Ο εκπαιδευτικός ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει και χρησιμοποιεί ανάλογες μεθόδους διδασκαλίας για να μάθει το παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει.
  3. Το κάθε παιδί αντιλαμβάνεται ότι δεν ευθύνεται το ίδιο γι’ αυτό που του συμβαίνει και δυσκολεύεται, και έτσι αυξάνεται συχνά η επίδοση και η αυτοπεποίθηση του.
  4. Για τα πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, σε περιπτώσεις με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, δίνεται επιπλέον χρόνος, ή απαλλάσσονται από την εξέταση στην έκθεση και ενημερώνονται οι εξεταστές ώστε να είναι επιεικείς.
  5. Όλοι οι φορείς πιστοποίησης προσφέρουν διευκολύνσεις.

Συγκεκριμένα για την Αγγλική Γλώσσα όσον αφορά τα πιστοποιητικά

  • ECCE/ECPE (Michigan) και ESB (Europalso) δίνεται 25% επιπλέον χρόνος (περίπου μισή ώρα)
  • Στο ΤΙΕ, με μια μικρή επιπλέον χρέωση 40 ευρώ, δίνεται η βοήθεια γραφέα στον οποίο εκφωνεί ο υποψήφιος την έκθεση ενώ αυτός την καταγράφει.
  • Στο ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την έκθεση.

Στον Οργανισμό Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών Ekmathisi ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες. Οι εκπαιδευτικοί καθηγητές στην Ekmathisi μπορούν μέσα από τις κατάλληλες μεθόδους που ακολουθούμε να ενισχύσουν τους μικρούς μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

Μέσα από την εμπειρία μας στη διδασκαλία και την επαφή μας με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουν και οι γονείς ότι οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή είναι διαφορετικές. Έτσι στην Ekmathisi προτείνουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών ως την πιο αξιόπιστη λύση προκειμένου τα μαθήματα να μπορούν να προσαρμόζονται ακριβώς πάνω στις ανάγκες του εκάστωτε παιδιού αλλά και για να έχει ο μαθητής την απόλυση βοήθεια και προσοχή από τον καθηγητή.

Η ενσωμάτωση ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες σε μία τάξη φροντιστηρίου θεωρητικά του ίδιου επιπέδου ή σε τάξη που απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικών επιπέδων και δυνατοτήτων όπως συνήθως συμβαίνει στο σχολείο, δεν μπορεί να ωφελήσει το παιδί αν ο σχεδιασμός διδασκαλίας δεν είναι τέτοιος ώστε να προνοεί για την επαρκή κάλυψη των αναγκών του. Στα ιδιαίτερα μαθήματα τόσο η ύλη όσο και ο ρυθμός των μαθημάτων προσαρμόζεται και αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Σκοπός στις περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη ύλη, αλλά να ολοκληρωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης από τον μαθητή.

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες όσον αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και αναλυτικά όλο το πρόγραμμα που παρέχουμε για την εκμάθηση των Αγγλικών σε παιδία και εφήβους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα και στα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών που προσφέρουμε για τους μικρούς μαθητές μας και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε στο 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κατεβάστε δωρεάν το e-book "Αγγλικά και Μαθησιακές Δυσκολίες" από την ekmathisi.edu.gr, πατώντας πάνω στην εικόνα και μάθετε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

mathisiakes-diskolies-ebook

on 29 Μάιος 2017
Στην κορυφή