Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

ESB-English Speaking Board

Tο English Speaking Board (ESB) ιδρύθηκε το 1953 σαν ένας πρωτοπόρος οργανισμός εξετάσεων και πιστοποιήσεων της Aγγλικής γλώσσας. Σαν εξεταστικός οργανισμός είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στις εξετάσεις της Aγγλικής, πράγμα που του δίνει πολλά πλεονεκτήματα και αξιοπιστία. Σήμερα το ESB προσφέρει τις εξετάσεις του σε πολλές χώρες, όπως η Kίνα, η Mαλαισία, η Iσπανία, η Eλλάδα, η Iταλία και άλλες.

Ποιό είναι το ESB;

Tο English Speaking Board (ESB) ιδρύθηκε το 1953 σαν ένας πρωτοπόρος οργανισμός εξετάσεων και πιστοποιήσεων της Aγγλικής γλώσσας. Σαν εξεταστικός οργανισμός είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στις εξετάσεις της Aγγλικής, πράγμα που του δίνει πολλά πλεονεκτήματα και αξιοπιστία. Σήμερα το ESB προσφέρει τις εξετάσεις του σε πολλές χώρες, όπως η Kίνα, η Mαλαισία, η Iσπανία, η Eλλάδα, η Iταλία και άλλες. Όλα αυτά τα χρόνια το ESB έχει παραμείνει απόλυτα αφοσιωμένος στο μοναδικό αντικείμενο για το οποίο ιδρύθηκε και επίσης είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Aυτά από μόνα τους είναι η καλύτερη εγγύηση για την αξιοπιστία και την ποιότητα των εξετάσεων.

Τι είναι το πτυχίο ESB;

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire, όπου στην Ελλάδα διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο lower, το ESB level 2 αντιστοιχεί στο advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο proficiency. Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από πέντε μέρη. To ESB TEST αξιολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 20%. Τα αποτελέσματα συμψηφίζονται μεταξύ τους και η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 2 μήνες αργότερα.

                                                                                 esb-picture

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening ) γίνεται σε 5 μέρη:

-Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test.

-Το κάθε μέρος της εξέτασης ESB συνεισφέρει το 20% επί της συνολικής βαθμολογίας.

-Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα.. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB.

-Τα προφορικά (Speaking) αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB.

-Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet ) πολλαπλών επιλογών (multiple choices ), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR ( Optical Mark Reader ).

 

Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία ESB;
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

 

Level 1 (B2)

Lower

Level 2 (C1)

Αdvanced

Level 3 (C2)

Proficiency

Listening

Multiple Choice
True/False Multiple

Multiple Choice

Multiple Choice

Reading

Multiple Choice

Multiple Choice

Multiple Choice

Use of English

Multiple Choice

Multiple Choice
Open Cloze
Word Building
Transformations

Multiple Choice
Open Cloze
Word Building
Transformations

Writing

Letter, Story or
Essay

Letter, Story or Essay

Choice of 3 Essays

Speaking

Pair Interview

Pair Interview

Pair Interview

 

Αναγνωρίζεται το ESB Level 1 (Certificate in ESOL International) σε επίπεδο Lower B2 από το ΑΣΕΠ;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ESB Level 1 αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο Β2 (Lower).
Ο τίτλος " ESB Level 1", δεν αναιρεί το επίπεδο της "καλής γνώσης - Β2", που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

 

                            English-Explorer-ESB

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ESB - LOWER (Β2) – ADVANCED (C1) - PROFICIENCY (C2)

• Είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

• Η πιστοποίηση C2 δίνει επάρκεια διδασκαλίας.

• Τα tests είναι απόλυτα φιλικά και λαμβάνουν υπ' όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.

• Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part.

• Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading/Use, Writing) συμψηφίζονται.

• Το Listening ακούγεται δύο φορές.

• Επιλογή μίας έκθεσης.

• Η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας.

Ας δούμε όμως αναλυτικά και τα πέντε μέρη της δομής της εξέτασης του ESB - LOWER (Β2) και ESB-PROFICIENCY (C2).

LISTENING

LISTENING Β2 :
Στο part 1 του Listening ο μαθητής ακούει έναν σύντομο διάλογο, έχοντας μπροστά του 10 statements και απαντάει με true-false σύμφωνα με ότι άκουσε. Το απόσπασμα ακούγεται 2 φορές και δίνεται ένα λεπτό για να διαβάσει τις προτάσεις πριν ξεκινήσει ο διάλογος. Συνολική διάρκεια περίπου 6 λεπτά.

Στο part 2 του Listening ο μαθητής ακούει δύο διαλόγους και απαντάει 5 multiple choice ερωτήσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τριών επιλογών για το καθένα. Τα αποσπάσματα ακούγονται από 2 φορές το καθένα και δίνεται ένα λεπτό πριν από κάθε διάλογο για να διαβάσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Συνολική διάρκεια 12 λεπτά.

To Listening διαρκεί συνολικά 20 λεπτά και το ποσοστό του στον τελικό βαθμό είναι 20%.


LISTENING C2 :
Στο part 1 του Listening ο μαθητής ακούει δύο διαλόγους και απαντάει 5 multiple choice ερωτήσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τριών επιλογών για το καθένα. Τα αποσπάσματα ακούγονται από 2 φορές το καθένα και δίνεται ένα λεπτό πριν από κάθε διάλογο για να διαβάσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Συνολική διάρκεια 14 λεπτά.

Στο part 2 του Listening ο μαθητής ακούει 3 μικρούς διαλόγους και απαντάει 3-4 multiple choice ερωτήσεις τριών επιλογών.Τα αποσπάσματα ακούγονται από 2 φορές το καθένα και δίνονται δύο λεπτά πριν ξεκινήσει το part 2 για να διαβάσει όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Συνολική διάρκεια 14 λεπτά.

To Listening διαρκεί συνολικά 30 λεπτά και το ποσοστό του Listening στον τελικό βαθμό είναι 20%.

Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι :

• Μπορεί το listening να είναι μία βατή και απλή ως προς τη δομή της εξέταση αλλά δεν πρέπει να το υποτιμάτε.

• Το σημαντικότερο όλων είναι η απόλυτη συγκέντρωση από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εξέτασης.

• Εκμεταλλευτείτε το δεύτερο άκουσμα της εξέτασης που υπάρχει.Μην βιαστείτε να συμπληρώσετε τις απαντήσεις αν δεν είστε σίγουροι.

• Θυμηθείτε επίσης ότι, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέρη της εξέτασης, το να βελτιωθείτε στο listening είναι περισσότερα θέμα εξάσκησης και λιγότερο θέμα διδασκαλίας.

READING

READING Β2 :

Στο part 1 του Reading δίνεται ένα κείμενο πέντε παραγράφων (text length 400-450 words) και εφτά τίτλοι (μαζί με το παράδειγμα).Ο μαθητής πρέπει να διαλέξει τον κατάλληλο τίτλο για την κάθε παράγραφο. Υπάρχουν δύο έξτρα τίτλοι που δεν θα χρησιμοποιηθούν. Έπειτα ακολουθούν 6 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών για το ίδιο κείμενο.

Στο part 2 του Reading δίνεται ένα κείμενο πέντε παραγράφων (text length 400 -450 words). Ακολουθούν 5 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Το ποσοστό του Reading στον τελικό βαθμό είναι 20%.

READING C2 :

Στα parts 1-2 του Reading δίνονται δύο κείμενα πέντε παραγράφων (text length 500-550 words). Ακολουθούν 7-8 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών στο καθένα (15 σύνολο). Το ποσοστό του Reading στον τελικό βαθμό είναι 20%.

USE OF ENGLISH

Use of English B2:

Στο part 1 του Use of English δίνονται 10 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Όλες οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική.

Στο part 2 του Use of English δίνονται 10 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Όλες οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν το λεξιλόγιο.

Στο part 3 του Use of English δίνεται ένα κείμενο (200-250 λέξεις) με 10 κενά (cloze) και 10 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει την σωστή απάντηση που συμπληρώνει το κενό. Οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική αλλά και το λεξιλόγιο.

Στο part 4 του Use of English δίνονται 5 multiple choice ερωτήσεις τριών επιλογών. Οι επιλογές είναι ομόριζα παράγωγα. Οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική αλλά και το λεξιλόγιο.

Στο part 5 του Use of English δίνονται 5 multiple choice προτάσεις τεσσάρων επιλογών. Ο μαθητής πρέπει να διαλέξει την πρόταση που έχει το ίδιο νόημα με αυτή που δίνεται.Το ποσοστό του Use of English στον τελικό βαθμό είναι 20%.

Use of English C2:

Στο part 1 του Use of English δίνονται 10 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Όλες οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική.

Στο part 2 του Use of English δίνονται 10 multiple choice ερωτήσεις τεσσάρων επιλογών. Όλες οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν το λεξιλόγιο.

Στο part 3 του Use of English δίνεται ένα κείμενο (300-350 λέξεις) με 10 κενά (open cloze). Ο μαθητής πρέπει να γράψει την σωστή απάντηση που συμπληρώνει το κενό (δεν δίνονται επιλογές). Οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική αλλά και το λεξιλόγιο.

Στο part 4 του Use of English δίνεται ένα κείμενο (300-350 words) με 10 κενά και λέξεις που αντιστοιχούν σε κάθε κενό.Ο υποψήφιος συμπληρώνει το κενό με ομόριζα παράγωγα των λέξεων που δίνονται. Οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την παραγωγή και την σύνταξη των λέξεων.

Στο part 5 του Use of English δίνονται 10 transformations.O υποψήφιος πρέπει χρησιμοποιώντας την λέξη που δίνεται, και όχι πάνω από 5 λέξεις συνολικά, να συμπληρώσει την πρόταση ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την από πάνω. Οι ερωτήσεις σε αυτό το part αφορούν την γραμματική και την σύνταξη των λέξεων.

WRITING

Writing B2:

Στο Writing δίνονται 3 θέματα και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής.Τα θέματα αφορούν : 1 letter, 1 story, 1 essay. Ο μαθητής γράφει 1 από τα 3 θέματα σε 150-180 λέξεις. Το ποσοστό του Writing στον τελικό βαθμό είναι 20%.Συνολική διάρκεια Reading- Use of English-Writing είναι 2 ώρες και 10 λεπτά.Το Writing χρειάζεται περίπου μισή ώρα.
Η συνολική διάρκεια όλης της γραπτής εξέτασης είναι 2,5 ώρες.

Writing C2:

Στο Writing επιπέδου C2 δίνονται 3 θέματα (essays) και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Ο μαθητής γράφει 1 από τα 3 θέματα περίπου 300-350 λέξεις.Το ποσοστό του Writing στον τελικό βαθμό είναι 20%.

Συνολική διάρκεια Reading- Use of English-Writing 2 ώρες και 30 λεπτά.Το Writing χρειάζεται περίπου μισή ώρα.
Η συνολική διάρκεια όλης της γραπτής εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μία καλή έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει δύο η τρεις «καλές» ιδέες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν σε αντίστοιχες παραγράφους στο κύριο μέρος της έκθεσης.Οι ιδέες αυτές πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά και με τη σωστή σειρά στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Αναπτύξτε τις βασικές σας ιδέες.Σε αυτού του είδους τις εκθέσεις οπως είναι η έκθεση για το ESB, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι παράγραφοι να μην είναι τίποτα παραπάνω από μία λίστα επιχειρημάτων τα οποία δεν συνδέονται στενά με το θέμα. Αντί να παραθέτετε πολλές ιδέες χωρίς να τις αναπτύξετε, είναι σαφώς προτιμότερο να επιλέξετε μία ή δύο ιδέες για κάθε παράγραφο και στη συνέχεια να τις αναπτύξετε, αναφέροντας - για παράδειγμα - τις συνέπειες, τις προϋποθέσεις ή τις δυσκολίες του να υλοποιηθεί η ιδέα.

Θυμηθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας μισή ώρα. Φροντίστε να σας μείνουν 2-5 λεπτά στο τέλος προκειμένου να ελέγξετε το γραπτό σας για τυχόν απροσεξίες ή παραλείψεις λόγω βιασύνης και να θυμάστε οτι το όριο λέξεων που σας δίνουν υπάρχει για να τηρείται.

 

                                                                                     esb

SPEAKING

Speaking B2 :

Στο Speaking οι μαθητές μπαίνουν σε ζευγάρια.Στο part 1 γίνονται 2-3 προσωπικές ερωτήσεις στον κάθε εξεταζόμενο.Η διάρκεια είναι περίπου 2 λεπτά.

Στο part 2 δίνεται στους εξεταζόμενους ένα χαρτί όπου αναγράφονται δύο statements με βάση τα οποία πρέπει να συζητήσουν μόνοι τους, χωρίς να απευθύνονται στον εξεταστή.Ο πρώτος εξεταζόμενος αφού τα διαβάσει πρέπει να πει την γνώμη του πάνω στο θέμα που αναφέρεται το πρώτο statement. Έπειτα ρωτάει τον δεύτερο εξεταζόμενο για το ίδιο θέμα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τον δεύτερο υποψήφιο, απαντώντας στο άλλο statement. Ο πρώτος υποψήφιος πρέπει έπειτα να πει την γνώμη του για το ίδιο θέμα. Η διάρκεια είναι περίπου 4 λεπτά.

Στο part 3 οι εξεταζόμενοι απαντούν σε 2-3 ερωτήσεις του εξεταστή και συζητούν λέγοντας την άποψη τους πάνω στο θέμα και σχολιάζοντας την άποψη του άλλου υποψηφίου αν τους ζητηθεί. Η διάρκεια είναι περίπου 5 λεπτά.
Η συνολική διάρκεια είναι 11 λεπτά.Το ποσοστό του Speaking στον τελικό βαθμό είναι 20%.

Speaking C2 :

Και εδώ, στο Speaking του C2, οι μαθητές μπαίνουν σε ζευγάρια. Στο Part 1 o εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Συνολικός χρόνος 4 λεπτά.
Στο part 2 δίνεται από ένα θέμα σε κάθε υποψήφιο για να μιλήσει μόνος του για 2 λεπτά. Έπειτα ο δεύτερος υποψήφιος λέει την γνώμη του για το ίδιο θέμα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τον δεύτερο υποψήφιο. Συνολικός χρόνος 10 λεπτά.
Στο τρίτο και τελευταλιο part 3, οι εξεταζόμενοι απαντούν σε 2-3 ερωτήσεις του εξεταστή και συζητούν λέγοντας την άποψη τους πάνω στο θέμα και σχολιάζοντας την άποψη του άλλου υποψηφίου (3-way discussion). Συνολικός χρόνος 5 λεπτά.

Μερικά χρήσιμα tips για το Speaking test είναι:

• Να είστε ο εαύτος σας.

• Να απευθύνετε ερωτήσεις στον εξεταστή στα πλαίσια μίας συζήτησης ανάμεσα σε τρία πρόσωπα.

• Να είστε σε θέση να μιλήσετε για 1-2 λεπτά για να αναλύσετε και να τεκμηριώσετε δεδομένα πάνω σε κάποιες επιλογές σας,αποφεύγοντας όμως τους μακροσκελής μονολόγους.

• Να συζητάτε τα υπέρ και τα κατά διαφορετικών επιλογών με το συνομιλητή σας.

• Αποφύγετε να προετοιμάσετε κάποια συνέντευξη. Οι εξεταστές δεν εντυπωσιάζονται από δυναμικές εισαγωγές απόψεων, όταν αυτό δεν μπορείτε να το στηρίξετε καθ΄όλη την διάρκεια της συνέντευξης σας. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο.

• Να μιλάτε με ολοκληρωμένες προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.

• Η συζήτηση πρέπει να αποτελείται από πολλές σύντομες αλλαγές χρησιμοποιώντας φυσικά φράσεις του προφορικού λόγου στα αγγλικά όπως "absolutely", "well, that may be the case but think of...","You may be right, but let's not forget that...'' , "After hearing about both candidates, I think I would choose....''.

• Εάν κάπου κολλήσετε, ξεκινήστε την πρόταση σας είτε αναδιατάσσοντας την σειρά των λέξεων ή βρίσκοντας άλλα λόγια. Αποφύγετε μεγάλες παύσεις.

• Να δείχνετε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι.

Ο υποψήφιος για να επιτύχει στις εξετάσεις ESB πρέπει να συγκεντρώσει από όλα τα parts ποσοστό 55%. Όλα τα parts συμψηφίζονται για να βγει το τελικό ποσοστό.
Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο κάθε Μάιο και Δεκέμβρη.

 

Στον εκπαιδευτικό Οργανισμό Ekmathisi έχουμε ετοιμάσειένα video για την δομή και το περιεχόμενο της εξέτασης του αγγλικού διπλώματος ESB B2, που βοηθάει στην κατανόηση των όσων αναφέραμε παραπάνω. Στην Ekmathisi δε σταματάμε ποτέ τη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Ελάτε στην Ekmathisi να σας δείξουμε τον τρόπο για να πετύχετε στα ανώτατα πτυχία.

Κατεβάστε Δωρεάν τα e-Book για το ESB B2 και ενδυναμώστε τις γνώσεις σας!

esb-ebook1                                       esb-ebook2            

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία των Αγγλικών και στα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πατήστε το κουμπί DOWNLOAD για να κατεβάσετε το αρχείο.

download-button-orange

 Αν σας άρεσε το άρθρο αφήστε το σχόλιό σας και κάντε like και share στο facebook.

 

on 21 Απρίλιος 2016
Στην κορυφή