Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Γονέας μαθητή

Πιστεύουμε ότι κάναμε τη σωστή επιλογή για το παιδί μας. Έχουμε καλή συνεργασία και με τους καθηγητές και με την γραμματεία. Το περιβάλλον του φροντιστηρίου σας είναι ευχάριστο και το παιδί ικανοποιημένο με τη συνεργασία του με τους καθηγητές του. Θα το προτείνουμε και σε κάποιον άλλο φίλο μας για το παιδί του. Ευχόμαστε τα καλύτερα για εσάς και συνεχίστε έτσι την προσπάθεια σας.

Στην κορυφή