Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Ευγενία Κοντολέτα

Έχω τις καλύτερες εντυπώσεις και ειδικά από την καθηγήτρια μου (Χριστίνα), η οποία είναι άψογη και στον επικοινωνιακό τομέα και στον εκπαιδευτικό. Είμαι πλήρως ικανοποιημένη.

Ευγενία Κοντολέτα

Στην κορυφή