Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Ταξιαρχούλα Περμάχου

Είναι ένα φιλικό και οικογενειακό φροντιστήριο με πολλούς καλούς καθηγητές, προσφέροντας σωστές γνώσεις στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα κάνει εμάς τους γονείς να αισθανόμαστε ασφάλεια για τα παιδιά μας.

Ταξιαρχούλα Περμάχου
μητέρα Γιάννη Ταστάνη

Στην κορυφή