Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Κατερίνα Κοροβίλα

Είναι ευχάριστο περιβάλλον. Η συνεργασία με τους καθηγητές είναι άψογη. Το παιδί μου είναι ευχαριστημένο από την μεταδοτικότητα των καθηγητών της στα μαθήματα.

Κατερίνα Κοροβίλα
μητέρα Ελπίδας Ντάλα

Στην κορυφή