Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Βαρβάρα Καρτέρη

Πρόκειται για ένα πολύ καλό φροντιστήριο. Είναι πολύ θετικό και σημαντικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών, αλλά και για τη γενική συμπεριφορά τους.

Βαρβάρα Καρτέρη
μητέρα Γεωργίου και Μαρίας-Ελένης Γαλέου

Στην κορυφή