Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Σταύρος Βεϊογλάνης

Θεωρώ ότι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’ με τους καθηγητές του αποτελούν μια ομάδα που φέρνει σε πέρας το σκοπό τους που είναι η μάθηση Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.

Σταύρος Βεϊογλάνης
πατέρας Γιώργου, Άννας και Φυλιιώ Βεϊογλάνη

Στην κορυφή