Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Ελένη Σιλβέστρου

Αρκετά καλή. Σωστή διδασκαλεία, καλοί καθηγητές, σωστή ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Μπράβο στα τεστ (ΝΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ).

Ελένη Σιλβέστρου
μητέρα Σταύρου Βεϊογλάνη

Στην κορυφή