Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Μαργαρίτα Ντόρι

Είναι πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, οι ώρες μας βόλευαν, η διδασκαλεία ήταν πολύ καλή με τα παιδιά και τους γονείς και είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς γιατί αισθανόμαστε ασφάλεια.

Μαργαρίτα Ντόρι
μητέρα Πανδώρας και Ένι Ντόρι

Στην κορυφή