Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Βασιλική Κατσιγιαννοπούλου

Σας ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε το παιδί μου, που είσαστε κοντά του. Είναι δύσκολο να στέκεται ένας καθηγητής δίπλα του, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα δυσλεξίας (δυσαριθμία) και να του διδάσκει σαν να κάνει μάθημα μόνο του (δηλαδή ιδιαίτερο).
Και πάλι σας ευχαριστώ!!!

Βασιλική Κατσιγιαννοπούλου
μητέρα Ντόρας Λύκου

Στην κορυφή