Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Γεωργία Γεμελιάρη

Είναι ένα πολύ καλό φροντιστήριο με πολύ καλές σχέσεις μαθητών και δασκάλων. Άριστο στη συνεργασία με τους γονείς.

Γεωργία Γεμελιάρη
μητέρα της Δέσποινας Κρουσταλάκη.

Στην κορυφή