Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Αθηνά Στρατοπούλου

Πρόκειται για ένα φροντιστήριο με άριστες παρεχόμενες υπηρεσίες, εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό, φιλικούς καθηγητές και φιλόξενο περιβάλλον.
Αθηνά Στρατοπούλου.

Στην κορυφή