Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Σμαράγδα Τζιμπλάκη

Πολύ καλή δουλειά από τους καθηγητές, πολύ καλή επικοινωνία καθηγητών-μαθητών, υψηλό επίπεδο μαθημάτων.

Σμαράγδα Τζιμπλάκη
μητέρα του Δημήτρη και του Πέτρου Κανελλόπουλου.

Στην κορυφή