Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Δέσποινα Δρυμαλίτη

Είναι πολύ καλή. Οι καθηγητές είναι φιλικοί με τους μαθητές αλλά και με τους γονείς. Η εξυπηρέτηση σας είναι άψογη. Τα παιδιά πηγαίνουν ευχάριστα στο μάθημα και κατανοούν την διδαχθείσα ύλη. Το περιβάλλον είναι ευχάριστο και χαρούμενο.

Δέσποινα Δρυμαλίτη
μητέρα του Στέλιου Σοϊλέ.

Στην κορυφή