Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Παρασκευή Νούση

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και εμείς και το παιδί. Γενικά με τη συνεργασία μας, καθώς επίσης κάθε χρόνο κάνετε και καινούργια πράγματα για να διευκολύνεται τις καταστάσεις.

Παρασκευή Νούση
μητέρα της Μαρίας Κουμαρά.

Στην κορυφή