Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Ευαγγελία Κατσάνου

Είναι πολύ όμορφο και ζεστό περιβάλλον με καθηγητές που κάνουν άριστα τη δουλειά τους και φροντίζουν για τη γνώση των παιδιών μας στις ξένες γλώσσες.
Ευαγγελία Κατσάνου
μητέρα του Θωμά Ξύδη.

Στην κορυφή