Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Μυρσίνη Πασβούρη

Το φροντιστήριο Επικοινωνία είναι ένα από τα καλύτερα της περιοχής καθώς παρέχει αρκετές και καλές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους μαθητές κυρίως αλλά και τους γονείς. Ανάμεσα στα θετικά του φροντιστηρίου πρέπει να επισημανθεί και αυτό της συνεχούς εκσυχρόνισης του με την βελτίωση των παροχών του και την εισαγωγή νέων παροχών. Ελπίζουμε αυτή η τάση για εξέλιξη να μην σταματήσει και το φροντιστήριο να συνεχίσει να πρωτοτυπεί.
Μυρσίνη Πασβούρη
μητέρα Γιώργου Παπά.

Στην κορυφή