Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Χάρης Μαχαίρας

Η επικοινωνία είναι ένα φροντιστήριο το οποίο έχει πολλές επιτυχίες στα διπλώματα όλων των γλωσσών και οι καθηγητές ενδιαφέρονται πραγματικά για την πρόοδο των μαθητών. Η σχέση του φροντιστηρίου και των μαθητών είναι άψογη και έτσι υπάρχει ένα πιο οικείο κλίμα. Τα δίδακτρα είναι βατά και προσιτά για όλους. Τέλος, μαθητές, γονείς και καθηγητές μένουν ευχαριστημένοι από το σύνολο των δυνατοτήτων του φροντιστηρίου και της σχέσης μεταξύ τους.

Στην κορυφή