Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Μαρίνα Ματσούκη

η συνεργασία μου με τον Στέφανο ο οποίος μου έκανε ιδιαίτερα Γερμανικών για ένα μικρό διάστημα ήταν πολύ καλή. Ήταν καλός στη δουλειά του και συνεπής.

Ευχαριστώ, Μ. Ματσούκη

Στην κορυφή