Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Λίλυ Δήμου

Είμαι ευχαριστημένη από την συνεργασία με το κέντρο ξένων γλωσσών και κυρίως με την κ. Φλωριάννα, τη δασκάλα. Είναι καταρτησμένη, συνεπής, φιλική και ευγενής.
Ευχαριστώ πολύ!
Λίλυ Δήμου

Στην κορυφή